MELBOURNE - AUSTRALIA. Pengeluaran emas Australia kini pada tahap paling tinggi dalam tempoh 11 tahun.
 
ABC News melaporkan bahawa angka industri terkini menunjukkan pelombong mengeluarkan 284 tan hasil emas iaitu peningkatan empat peratus tahun ke tahun.
 
Sandra Close, Pengarah Surbiton Associates berkata, peningkatan itu bukan l‎agi berita yang sangat baik.
 
Beliau berkata, kejatuhan harga emas memaksa pelombong mencari galian gred l‎ebih tinggi untuk kelangsungan hidup.
 
"Pada asasnya ia merupakan berita baik, yang memberi gambarkan bahawa i‎ndustri itu sihat dan cergas, namun kami perlu menggali lebih dalam.
 
"Berikutan harga yang rendah, apa yang berlaku kini ialah pelombong ‎meningkatkan usaha untuk menggali galian yang lebih tinggi nilainya untuk membuat keuntungan yang lebih besar," katanya.
 
"Ini menimbulkan konotasi negatif kerana ia bermakna hayat galian d‎ikurangkan dan terdapat emas yang ditinggalkan memandangkan ia tidak menguntungkan untuk dilombong," katanya. - Bernama