Thursday, September 6, 2012

" ya Allah berikanlah rezeki kepada mereka yang berinfak di jalanMu,dan binasakanlah mereka yang menyimpan harta mereka"

" ya Allah berikanlah rezeki kepada mereka yang berinfak di jalanMu,dan binasakanlah mereka yang menyimpan harta mereka"

[ bumi syam menangis ]

No comments:

Post a Comment