Sunday, January 19, 2014

Pancaroba

Assalamualaikum!

Pada hari ini Allah swt dengan penuh ke Rahmatan dan Hidayahnya meliputi seluruh Alam, melemparkan cahaya bergermelapan untuk menerangi Bumi dan Alam maya dengan penuh ke Maha Kasihnya kepada mahkluk yg bernama MANUSIA... jika dikira sifat manusia yg wujud hari ini, nescaya tidak tinggal seorang pun dibumi sebagimana umat umat terdahulu..

Sebagai tanda ke Maha Kasihnya Ilahi kepada manusia agar tidak sesat menuju kembali kepada NYA, dikirim manusia teragong bergelar Abu Al Qasim untuk memimpin umat MANUSIA..

Siapa Abu Al Qasim..? Abu Al Qasim adalah Muhammad Bin Abdullah penghulu segala Rasul dan Nabi. Nabi terakhir untuk peluang terakhir bagi manusia sejagat yg tersesat jalan kerana buta hatinya.

Sebentar tadi Rasulullah telah menyampaikan qutbah terakhirnya kepada kita,kita tidak dapat mendengar suara baginda, tapi mengirim warkahnya kepada mu sekelian. Olih itu BACA lah warkah Rasulullah saw ini , agar kita tidak sesat jalan menuju kembali kepada Allah swt...


WARKAH TERAKHIR DARI RASUL TERAKHIR UNTUK UMAT AKHIR ZAMAN

Kutbah ini disampaikan pada 9 Zulhijah Tahun 10 Hijrah di Lembah Uranah, Gunung Arafah.

Bismillah

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kata ku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini.

Wahai manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap muslim sebagai amanah suci.

Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak.

Jangan kamu sakiti sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi.

Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu.

Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang.

Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu.

Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil.

Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka keatas kamu maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang.

Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik, berlemah lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina.

Wahai manusia, dengarkanlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang lima kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan!, dan tunaikan zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu.

Ketahuilah bahawa setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorangpun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam taqwa dan beramal soleh.

Ingatlah bahawa kamu akan mengadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan diatas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku.

Wahai manusia, tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru.

Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kata ku yang telah aku sampaikan kepada kamu.

Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al Quran dan Sunnah ku.

Hendaknya orang-orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada orang lain semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dari ku.

Saksikanlah Ya Allah, bahawasanya telah ku sampaikan risalah Mu kepada hamba-hambaMU.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد
ِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد
ِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد

Wallahu'alam .. wassalam..


- Abd Marlik Hakim Johar -

Pengharaman Riba Firman ALLAH SWT dan Hadis Rasulullah SAW

Pengharaman Riba Firman ALLAH SWT dan Hadis Rasulullah SAW


Firman Allah SWT: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah: 275)

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: “Telah Ijma’ seluruh ulama Islam tentang pengharaman riba dan ianya termasuk dalam kategori dosa besar, dan dikatakan juga Riba diharamkan oleh semua agama , antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Mawardi.” (Rujuk Al-Majmu’, 9/391)

Adalah menjadi fenomena yang amat malang bagi umat Islam dewasa ini, apabila mereka amat leka dengan keuntungan duniawi dan langsung tidak mempedulikan tentang besarnya dosa mengamalkan riba. Justeru, di sini disertakan beberapa nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang besarnya dosa yang ditanggung oleh sesiapa yang mengamalkan riba.


Allah dan RasulNya Mengisytiharkan Perang Terhadap Pengamal Riba

Firman Allah SWT: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki baki riba itu, jika benar kamu orang- orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiayai.” (QS Al-Baqarah: 278~279)

Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa sesiapa yang enggan dan masih berdegil untuk meninggalkan saki baki riba dalam kehidupannya dengan sengaja, maka ia seolah-olah akan berperang dengan Allah SWT dan RasulNya. Ayat ini juga membayangkan bahawa permusuhan antara Allah dan RasulNya dengan pengamal riba berlaku semenjak kehidupan di dunia lagi sebelum menerima hukuman di akhirat. Maka, malanglah nasib bagi individu atau pemimpin yang tidak mempedulikan larangan tentang riba.

Ibn Abbas r.a. diriwayatkan pernah berkata: “Akan dikatakan kepada pemakan riba di hari kiamat: “Ambillah senjata kamu untuk berperang dengan Allah SWT.” (Jami al-Bayan ‘An Takwil Ayyi Al-Quran, At-Tabari, 3/68 ; Ad-Durru Al-Manthur, As-Suyuti, 3/366)

Berkatalah Abu Hanifah rahimahullah pula: “Inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling menakutkan.” (Rujuk At-Tabari, Hamisyh An-Naisaburi, 4/73)

Imam Malik bin Anas rahimahullah pula berkata: “Telah ku buka lembaran-lembaran Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW dan tidak ku dapati (dosa) yang lebih buruk dari riba, kerana Allah SWT mengisytiharkan atau mengizinkan perang ke atasnya.” (Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran, Al-Qurtubi, 3/364)

Berkata Imam Qatadah rahimahullah: “Allah menjanjikan ahli riba dengan hukuman bunuh, dan akan mendapatkannya di mana sahaja mereka berada.” (at-Tabari, 3/72)


Hilang Keberkatan Harta dan Kehidupan

Allah SWT berfirman: “Allah susutkan riba dan Ia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran, dan selalu melakukan dosa.” (QS Al-Baqarah: 276)


Hilangnya Keberkatan Di Dunia dan Akhirat

Di Dunia: Antara tanda hilangnya keberkatan harta orang terlibat dengan riba adalah hilangnya atau habisnya harta pemilik secara tidak berfaedah dengan mudah, sehinggalah ia akan merasa miskin dan faqir (walaupun ia mempunyai wang yang banyak). Antaranya juga harta tersebut akan menjadi penyebab untuk pemiliknya melakukan banyak maksiat serta kerosakan, hilang sifat amanah, cenderung kepada rasuah, penipuan, dan tamak haloba. Ia juga bakal di timpa ujian harta yang banyak, seperti rompakan, kecurian, penipuan serta doa orang yang dizalimi olehnya juga lebih makbul. (Az-Zawajir ‘an ‘iqtiraf al-Kabair, Ibn Hajar al-Haithami, Dar al-Ma’rifat, Beirut, 1982, 1/224).


Sabda Rasulullah SAW dari Ibn Mas’ud r.a.:

“Sesungguhnya Riba walaupun lumayan (dari sudut kuantiti) tetapi hasilnya ia akan membawa kepada sedikit dan papa.” (HR Ahmad; Al-Hakim mengatakannya sahih, Ibn Hajar mengatakan sanadnya hasan (Fath al-Bari, 4/399)

Di Akhirat: Berkatalah Ibnu Abbas r.a.: “Tidak diterima dari pemakan riba sedekahnya, hajinya, jihadnya dan persaudaraannya.” (Al-Jami’ li Ahkamil Quran, Al-Qurtubi, 3/362 ; Az-Zawajir ‘An ‘Iqtiraf al-Kabair , ibid, 1/224)

Pengamal Riba Umpama Berzina Dengan Ibu Bapa Sendiri
Rasulullah SAW bersabda: “Riba mempunyai 73 pintu. Riba yang paling ringan (dosanya) seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya.” (HR Ibnu Majah, 2/764; Al-Hakim: Sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim)


Lebih Berat dari 36 Kali Zina

Rasulullah SAW bersabda: “Satu dirham Riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia mengetahuinya lebih buruk dari berzina sebanyak 36 kali.” (Musnad Ahmad , 2/225; Ad-Dar Qutni, hlm 295;

Albani mengatakan sahih dalam Ghayatul Maram fi Takhrij Hadis Al-Halal wal Haram lil Qaradhawi, hlm 103)
Riba Adalah Salah Satu Dari Dosa Terbesar

Ia berdasarkan hadis Rasulullah SAW: “Jauhilah tujuh dosa besar: Syirik, Sihir, Membunuh tanpa hak, Makan harta anak yatim, Makan riba, Lari dari medan peperangan (kerana takut) dan Menuduh perempuan yang suci dengan zina (tanpa saksi adil).“ ( HR Bukhari dan Muslim )
 

Pengharaman Riba Firman ALLAH SWT dan Hadis Rasulullah SAW

Pengharaman Riba Firman ALLAH SWT dan Hadis Rasulullah SAW


Firman Allah SWT: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah: 275)

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: “Telah Ijma’ seluruh ulama Islam tentang pengharaman riba dan ianya termasuk dalam kategori dosa besar, dan dikatakan juga Riba diharamkan oleh semua agama , antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Mawardi.” (Rujuk Al-Majmu’, 9/391)

Adalah menjadi fenomena yang amat malang bagi umat Islam dewasa ini, apabila mereka amat leka dengan keuntungan duniawi dan langsung tidak mempedulikan tentang besarnya dosa mengamalkan riba. Justeru, di sini disertakan beberapa nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang besarnya dosa yang ditanggung oleh sesiapa yang mengamalkan riba.


Allah dan RasulNya Mengisytiharkan Perang Terhadap Pengamal Riba

Firman Allah SWT: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki baki riba itu, jika benar kamu orang- orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiayai.” (QS Al-Baqarah: 278~279)

Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa sesiapa yang enggan dan masih berdegil untuk meninggalkan saki baki riba dalam kehidupannya dengan sengaja, maka ia seolah-olah akan berperang dengan Allah SWT dan RasulNya. Ayat ini juga membayangkan bahawa permusuhan antara Allah dan RasulNya dengan pengamal riba berlaku semenjak kehidupan di dunia lagi sebelum menerima hukuman di akhirat. Maka, malanglah nasib bagi individu atau pemimpin yang tidak mempedulikan larangan tentang riba.

Ibn Abbas r.a. diriwayatkan pernah berkata: “Akan dikatakan kepada pemakan riba di hari kiamat: “Ambillah senjata kamu untuk berperang dengan Allah SWT.” (Jami al-Bayan ‘An Takwil Ayyi Al-Quran, At-Tabari, 3/68 ; Ad-Durru Al-Manthur, As-Suyuti, 3/366)

Berkatalah Abu Hanifah rahimahullah pula: “Inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling menakutkan.” (Rujuk At-Tabari, Hamisyh An-Naisaburi, 4/73)

Imam Malik bin Anas rahimahullah pula berkata: “Telah ku buka lembaran-lembaran Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW dan tidak ku dapati (dosa) yang lebih buruk dari riba, kerana Allah SWT mengisytiharkan atau mengizinkan perang ke atasnya.” (Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran, Al-Qurtubi, 3/364)

Berkata Imam Qatadah rahimahullah: “Allah menjanjikan ahli riba dengan hukuman bunuh, dan akan mendapatkannya di mana sahaja mereka berada.” (at-Tabari, 3/72)


Hilang Keberkatan Harta dan Kehidupan

Allah SWT berfirman: “Allah susutkan riba dan Ia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran, dan selalu melakukan dosa.” (QS Al-Baqarah: 276)


Hilangnya Keberkatan Di Dunia dan Akhirat

Di Dunia: Antara tanda hilangnya keberkatan harta orang terlibat dengan riba adalah hilangnya atau habisnya harta pemilik secara tidak berfaedah dengan mudah, sehinggalah ia akan merasa miskin dan faqir (walaupun ia mempunyai wang yang banyak). Antaranya juga harta tersebut akan menjadi penyebab untuk pemiliknya melakukan banyak maksiat serta kerosakan, hilang sifat amanah, cenderung kepada rasuah, penipuan, dan tamak haloba. Ia juga bakal di timpa ujian harta yang banyak, seperti rompakan, kecurian, penipuan serta doa orang yang dizalimi olehnya juga lebih makbul. (Az-Zawajir ‘an ‘iqtiraf al-Kabair, Ibn Hajar al-Haithami, Dar al-Ma’rifat, Beirut, 1982, 1/224).


Sabda Rasulullah SAW dari Ibn Mas’ud r.a.:

“Sesungguhnya Riba walaupun lumayan (dari sudut kuantiti) tetapi hasilnya ia akan membawa kepada sedikit dan papa.” (HR Ahmad; Al-Hakim mengatakannya sahih, Ibn Hajar mengatakan sanadnya hasan (Fath al-Bari, 4/399)

Di Akhirat: Berkatalah Ibnu Abbas r.a.: “Tidak diterima dari pemakan riba sedekahnya, hajinya, jihadnya dan persaudaraannya.” (Al-Jami’ li Ahkamil Quran, Al-Qurtubi, 3/362 ; Az-Zawajir ‘An ‘Iqtiraf al-Kabair , ibid, 1/224)

Pengamal Riba Umpama Berzina Dengan Ibu Bapa Sendiri
Rasulullah SAW bersabda: “Riba mempunyai 73 pintu. Riba yang paling ringan (dosanya) seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya.” (HR Ibnu Majah, 2/764; Al-Hakim: Sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim)


Lebih Berat dari 36 Kali Zina

Rasulullah SAW bersabda: “Satu dirham Riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia mengetahuinya lebih buruk dari berzina sebanyak 36 kali.” (Musnad Ahmad , 2/225; Ad-Dar Qutni, hlm 295;

Albani mengatakan sahih dalam Ghayatul Maram fi Takhrij Hadis Al-Halal wal Haram lil Qaradhawi, hlm 103)
Riba Adalah Salah Satu Dari Dosa Terbesar

Ia berdasarkan hadis Rasulullah SAW: “Jauhilah tujuh dosa besar: Syirik, Sihir, Membunuh tanpa hak, Makan harta anak yatim, Makan riba, Lari dari medan peperangan (kerana takut) dan Menuduh perempuan yang suci dengan zina (tanpa saksi adil).“ ( HR Bukhari dan Muslim )
 

PROSES REVOLUSIPROSES REVOLUSI adalah METOD ISLAM yang akan membawa sesuatu Pergerakan Islam itu kepada Jihad, Perang dan Revolusi. Segala konsep revolusi yang wujud dan diamalkan oleh Rasulullah saw di zaman Mekah, membantu kita untuk memahami dan mengenal pastikan konsep-konsep revolusi yang sewajarnya kita praktikkan dalam PROSES REVOLUSI bagi perjuangan kita pada zaman kita kini di Malaysia kita ini :

1. Proses Revolusi adalah satu fasa perjuangan yang wujud dalam bentuk konflik secara total dan terbuka di antara Pergerakan Islam dengan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur yang akhirnya akan membawa kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

2. Proses Revolusi ini akan memakan masa yang agak lama, mungkin generasi demi generasi, yang kemudianya akan membawa kepada kebangkitan massa ummah yang akan membesar dan mengembang kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

3. Proses Revolusi ini adalah satu fasa perjuangan yang membolehkan sesuatu Pergerakan Islam itu untuk mengumpul, membina dan menjana KEKUATANNYA daripada segala sumber daripada dalam Pergerakan Islam itu sendiri dan juga segala sumber daripada persekitarannya;

4. Ia bermula daripada satu Pergerakan Islam yang kecil sehingga ia membesar dengan mendapat sokongan dan penglibatan daripada seluruh massa umat Islam di persekitarannya;

5. Pergerakan Islam amat memerlukan kepada segala KEKUATAN untuk mengatasi musuh-musuhnya, iaitu kekuatan iman dan ketaqwaan, kekuatan jiwa dan rohani, kekuatan tekad dan keazaman, kekuatan semangat dan komitmen yang amat mendalam kepada perjuangan, kekuatan perpaduan sesama para pejuang Islam, kekuatan dalam bentuk kefahaman yang mendalam mengenai Aqidah Islam dan juga Metod Islam, serta kekuatan fizikal dalam bentuk material, persenjataan dan latihan – segala kekuatan ini adalah amat diperlukan kerana ianya adalah untuk tujuan merampas kuasa politik negara yang kufur itu dengan Jihad, Perang dan Revolusi;

6. Kebangkitan Islam dimulakan dengan pembentukan sebuah Pergerakan Islam yang MENDEKLARASIKAN matlamat perjuangannya secara terbuka untuk menghapuskan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk kemudianya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

7. Pergerakan Islam mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan PENENTANGAN TOTAL dan TANPA KOMPROMI terhadap kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

8. Pergerakan Islam mengelakkan diri mereka daripada mengamalkan sistem politik demokrasi, mereka memisah dan mengasingkan diri mereka daripadanya, mereka menolak kepimpinan yang sedia ada dan mereka berhimpun di bawah satu kepimpinan yang baru;

9. Pergerakan Islam mengoperasikan proses penyebaran Aqidah dan Pemikiran Islam dalam bentuk TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN, dan bukan hanya tarbiyah demi tarbiyah sahaja tanpa tindakan dan pergerakan;
Pergerakan Islam sentiasa bertindak aktif, agresif dan militen dalam MENCABAR, MENGGANGGU dan MENGANCAM kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

10. Sesebuah kerajaan demokrasi itu tidak diberi pilihan yang lain melainkan hanya untuk bertindak balas dalam bentuk MENINDAS dan MENZALIMI sesebuah Pergerakan Islam yang berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri ini;

11. Tindak balas yang zalim dan menindas sesebuah kerajaan demokrasi terhadap Pergerakan Islam ini hanyalah sekadar untuk menyelamatkan kerajaan mereka daripada mengalami kehancuran, mengelakkan pengusiran mereka daripada takhta pemerintahan mereka dan mengelakkan kehilangan segala harta dan kepentingan mereka - ia bertindak untuk mempertahan dan mengekalkan status quo;

12. “ACTIONS” dalam bentuk segala agitasi dan desakan yang aktif, agresif dan militen daripada Pergerakan Islam akan menimbulkan “REACTIONS” daripada kerajaan demokrasi, iaitu “reactions” daripada pihak kerajaan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tegas dan keras dalam membenteraskan kebangkitan Islam ini, kemudian “REACTIONS’ ini pula akan menimbulkan “COUNTER-REACTIONS” daripada Pergerakan Islam yang bertindak semakin agresif dan militen terhadap kerajaan;

13. Segala “ACTIONS’, “REACTIONS” dan “COUNTER-REACTIONS” dalam bentuk segala tindakan dan serangan yang aktif, agresif dan militen yang saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik ini akan merebak, menyemarak dan memuncak kepada satu situasi KONFRANTASI TERBUKA yang bersifat semakin hangat, getir dan sengit dari masa ke masa – situasi inilah yang menghidup, merangsang, menyegar dan mengkesinambungkan segala aktiviti Jihad, Perang dan Revolusi di kalangan para pejuang Islam;

14. Suasana kehangatan konflik dalam bentuk segala tindakan yang saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik itu akan menyumbangkan kepada kekesanan gerakan TARBIYAH yang dijalankan oleh Pergerakan Islam di kalangan massa umat Islam dan sekali gus ianya juga membantu untuk mencapai peningkatan tahap KETAQWAAN di kalangan mereka (massa umat Islam) yang diharapkan agar mereka itu akan akhirnya terserap ke dalam perjuangan dan Pergerakan Islam;

15. Konflik ini adalah konflik hanya kerana AQIDAH semata-mata yang berbentuk AGAMA menentang AGAMA, dan ianya bukanlah konflik kerana bangsa, negara dan tanah air, atau kerana ekonomi, teknologi dan sebarang faktor yang lain daripada AQIDAH;

16. Konflik ini adalah sesuatu yang DIPAKSAKAN ke atas kekuasaan demokrasi yang syirik dan kufur ini, iaitu sesuatu yang dicipta dan diwujudkan dengan sengaja, sedar dan terancang oleh Pergerakan Islam yang bersifat dan berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri;

17. Tanpa konflik seperti ini, umat Islam tidak akan mengalami kebangkitan, dan hal ini akan hanya mengakibatkan kelesuan, kelembapan dan akhirnya kelenyapan yang total kepada perjuangan Islam;

18. Pergerakan Islam sedar bahawa mereka sebenarnya menanggung risiko yang amat besar, iaitu setelah melalui jalan-jalan yang berliku-liku dan mengalami segala pahit getir, yang memakan masa generasi demi generasi, mereka menghadapi dua kemungkinan – samada perjuangan mereka akan berakhir dengan menempa kejayaan atau mereka akan tumpas di bumi, namun mereka tetap dijamin untuk mencatat kejayaan dan kemenangan yang amat gemilang di sisi Allah swt di akhirat nanti!

19. Pergerakan Islam tidak mengharapkan orang lain atau pihak yang lain untuk membantu mereka dalam mengatasi musuh-musuh mereka – mereka mengalah, mengatasi dan merampas kekuasaan politik itu dengan kekuatan yang ada pada mereka sendiri yang terkumpul, terjana dan terbina semasa dalam perjalanannya melalui proses TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN.

Inilah PROSES REVOLUSI yang berperanan sebagai satu proses radikalisasi dan aktivasi massa umat Islam yang akan membawa kepada KEBANGKITAN, PERANG dan REVOLUSI dalam fasa yang kemudiannya nanti. Hanya melalui amalan KONSEP-KONSEP REVOLUSI ini sahaja yang berkeupayaan untuk membawa sesuatu perjuangan Islam itu kepada JIHAD, PERANG dan REVOLUSI. Allah menyeru dan memerintahkan kita supaya membebaskan diri kita daripada belenggu kerajaan demokrasi yang kafir yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita ini dengan Jihad, Perang dan Revolusi.

Sekian, terima kasih.
Wan Fatul Johari
Lubok Terua, Temerloh PAHANG DM.

KALIMAH LAA ILAAHA ILLALLAH
1. MASALAH UMAT ISLAM

Umat Islam kita kini sedang menghadapi tiga permasalahan yang besar dan induk dalam kehidupan kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya pada hari ini, iaitu :

1. Kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian kalimah LAA ILAAHA ILLALLAH, khususnya kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta konsep-konsep Nafi dan Isbat;

2. Kita tidak memahami mengenai pengertian METOD ISLAM dan perbezaannya dengan Metod Kufur yang menyebabkan kita berjuang melalui jalan demokrasi yang syirik dan kufur;

3. Kita tidak menyedari mengenai kewujudan penjajahan kaum Yahudi di dalam negara kita ini dalam bentuk “Neo-Colonialism” yang menindas dan menzalimi kita yang bertujuan untuk mengembalikan kita kepada kekufuran.

Seluruh umat Islam pada hari ini telah meminggirkan PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ALLAH daripada kehidupan kita yang bererti kita telah membuangkan AGAMA kita kesemua sekali daripada kehidupan kita - kita kini wujud dan hidup tanpa agama Allah. Sebaliknya kita membuat dan menguat kuasakan undang-undang manusia, kita mentaati dan mematuhinya serta kita menyetujui dan meredhainya. Ini bererti kita menjadi para hamba kepada manusia, kita menyembah manusia dan kita mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi ciptaan manusia yang kafir. Kesemuanya ini bererti kita telah MEMBATALKAN SYAHADAH kita dan kini sudah menjadi orang-orang kafir tanpa disedari oleh kita sendiri!


2. MISI ISLAM DI BUMI

UMAT Islam diutuskan Allah kepada manusia untuk mencapai Matlamat LAA ILAAHA ILLALLAH yang Maha Agung di bumi, iaitu untuk :

1. Menghapuskan sistem kehidupan manusia dengan segala peraturan dan undang-undang manusia yang wujud dan berkuat kuasa di bawah sesebuah kerajaan manusia, seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

2. Menegakkan sistem kehidupan Allah dengan segala peraturan dan undang-undang Allah yang akan diwujud dan dikuat kuasakan di bawah sesebuah kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

3. Menghapuskan ketuanan kafir dan menjadikan Islam sebagai agama yang NOMBOR SATU di dunia, yang terkuat dan paling berkuasa, yang mengatasi dan menundukkan seluruh kekuatan dan kekuasaan orang-orang kafir di bumi ini melalui Jihad, Perang dan Revolusi.

Matlamat LAA ILAAHA ILLALLAH adalah diperintahkan Allah untuk dicapai melalui JIHAD, PERANG dan REVOLUSI dalam bentuknya yang OFENSIF – iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi atau dizalimi oleh mereka itu. Misi Islam di bumi seperti ini adalah AQIDAH ISLAM daripada Allah. Umat Islam yang berjuang untuk mencapai Misi Islam seperti ini adalah orang-orang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah LAA ILAAHA ILLALLAH dan mereka berada dengan sempurna di dalam agama Allah. Sebaliknya umat Islam yang tidak berjuang untuk mencapai matlamat LAA ILAAHA ILLALLAH seperti ini, atau mereka langsung tidak berniat untuk berjuang kearah mencapai matlamat ini, mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan berpegang teguh kepada kalimah LAA ILAAHA ILLALLAH, dan di sisi kalimah LAA ILAAHA ILLALLAH mereka itu adalah dianggapkan sebagai tidak berada di dalam agama Allah.


3. KALIMAH LAA ILAAHA ILLALLAH ADALAH TERDIRI DARIPADA KONSEP-KONSEP TAUHID SEPERTI BERIKUT:

1. Uluhiyah Allah
2. Rububiyah Allah
3. Asmaul Husna Allah
4. Nafi dan Isbat


4. KALIMAH LAA ILAAHA ILLALLAH - ULUHIYAH ALLAH :

Uluhiyah Allah dalam kalimah LAA ILAAHA ILLALLAH bererti Allah adalah Tuhan yang layak DISEMBAH. Apabila undang-undang Allah DITAATI dan DIPATUHI manusia, itu ertinya Allah disembah oleh manusia.

Firman Allah: at-Taubah 31

Mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadikan pendita-pendita dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah dan (juga mereka memperTuhankan) al-Masih anak Maryam, padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya) melainkan Ia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.

Mengikut pengertian ayat al-Quran (9:31) yang sedang dibicarakan di sini, perbuatan mentaati dan mematuhi undang-undang manusia bererti menyembah manusia , manakala mentaati dan mematuhi undang-undang Allah bererti menyembah Allah yang menyempurnakan keimanan kita kepada kalimah LAA ILAAHA ILLALLAH dan berpegang teguh kepadanya. Taat dan patuh bererti menyembah.


5. KALIMAH LAA ILAAHA ILLALLAH - RUBUBIYAH ALLAH :

Allah adalah Tuhan, Raja dan Pemerintah yang berkuasa dan berdaulat untuk :

1. Memerintah ke atas seluruh umat manusia;
2. Membuat undang-undang untuk manusia;
3. Menghukum manusia dengan undang-undang Allah;
4. Menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas umat manusia;
5. Menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan Allah;


6. KALIMAH LAA ILAAHA ILLALLAH - ASMAUL HUSNA ALLAH :

1. Kerajaan dan pemerintahan Allah sahaja yang sempurna;
2. Undang-undang Allah sahaja yang sempurna;
3. Sistem pemerintahan yang mewujudkan pengabdian manusia kepada kekuasaan Allah sahaja yang sempuirna;
4. Sistem pemerintahan yang mewujudkan sistem manusia menyembah Allah sahaja yang sempurna.


7. KALIMAH LAA ILAAHA ILLALLAH - NAFI DAN ISBAT :

1. Menafikan ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu sebagai Tuhan-tuhan Manusia sebaliknya mengiktiraf hanya Allah sahaja sebagai Tuhan Yang Maha Esa;

2. Menafikan kedaulatan dan pemerintahan ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu ke atas manusia, sebaliknya mengiktiraf kedaulatan dan pemerintahan Allah ke atas manusia;

3. Menafikan hak ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu untuk membuat undang-undang, sebaliknya mengiktiraf kuasa Allah sahaja yang berhak untuk membuat undang-undang;

4. Menafikan hak ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu untuk menghukum manusia dengan undang manusia, sebaliknya mengiktiraf hak Allah sahaja untuk menghukum manusia dengan hukum Allah;

5. Menafikan hak ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas manusia, sebaliknya menngiktiraf hak Allah untuk menguat kauasakan undang-undang Allah ke atas manusia;

6. Menafikan pengabdian manusia kepada kekuasaan Tuhan-tuhan Manusia, iaitu Tuhan-tuhan yang terdiri daripada ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu, sebaliknya hanya mengiktiraf hak Allah sahaja untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan Allah;

7. Menafikan hak Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu untuk disembah oleh manusia, sebaliknya hanya mengiktiraf hak Allah sahaja untuk disembah oleh manusia

AQIDAH DEMOKRASI

8. AQIDAH DEMOKRASI


AQIDAH DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA IANYA ADALAH TERDIRI DARIPADA :

1. Uluhiyah Manusia – Manusia disembah oleh manusia kerana sebahagian daripada mereka mentaati dan mematuhi undang-undang yang dibuat oleh manusia;

2. Rububiyah Manusia – Manusia berkuasa dan memerintah ke atas manusia dan manusia membuat undang-undang untuk manusia;

3. Asmaul Husna Manusia – Pengakuan bahawa kerajaan manusia dan undang-undang manusia adalah sempurna;

4. Nafi dan Isbat – Menafikan kerajaan dan undang-undang Allah dan menerima kerajaan dan undang-undang manusia.


9. AQIDAH DEMOKRASI ADALAH KAFIR :

1. ULUHIYAH MANUSIA :

1. Ahli-ahli Parlimen dan Dun adalah TUHAN-TUHAN yang DISEMBAH oleh manusia kerana segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka itu adalah ditaati dan dipatuhi manusia.

Firman Allah: at-Taubah 31
Mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadikan pendita-pendita dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah dan (juga mereka memperTuhankan) al-Masih anak Maryam, padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya) melainkan Ia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.

Ayat al-Quran (Taubah 31) menghuraikan bahawa KETAATAN dan KEPATUHAN bererti MENYEMBAH.. Mentaati dan mematuhi undang-undang Allah bererti menyembah Allah manakala mentaati dan mematuhi undang-undang manusia ertinya menyembah manusia dan tidak menyembah Allah. Apabila kita mentaati dan mematuhi undang-undang Parlimen dan Dun, kita adalah para penyembah yang menyembah ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu sebagai Tuhan-tuhan kita. Sistem politik demokrasi Malaysia kita ini adalah sistem politik yang kafir kerana ia mewujudkan sistem manusia menyembah manusia. Orang-orang yang menyembah dan orang-orang yang disembah kesemuanya adalah orang-orang kafir.


2. RUBUBIYAH MANUSIA :

Ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah TUHAN-TUHAN atau BERHALA-BEWRHALA kerana :

1. Mereka adalah berdaulat, berkuasa, dan memerintah ke atas manusia;

2. Mereka adalah berhak dan berkuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia ;

3. Mereka adalah berhak, berkuasa dan berdaulat untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan mereka;

4. Mereka menjalan dan menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas manusia;

5. Mereka menghukum manusia dengan undang-undang manusia.


Ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah TUHAN-TUHAN atau BERHALA-BERHALA yang kafir. Orang-orang yang mengamalkan sistem politik demokrasi adalah orang-orang yang kafir kerana mereka melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia serta mereka menyerahkan kuasa kepada Tuhan-tuhan Manusia ini untuk membuat undang-undang dan untuk menguat kuasakannya ke atas manusia. Sistem politik demokrasi adalah syirik dan kafir kerana ia mewujudkan sistem manusia menjadi Tuhan-tuhan Manusia dan kerana manusia menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia.


3. ASMAUL HUSNA MANUSIA :

1. Ahli-ahli Parlimen dan Dun yang berkuasa dan memerintah ke atas manusia adalah Tuhan-tuhan Manusia yang sempurna;

2. Kerajaan demokrasi ciptaan manusia adalah kerajaan yang sempurna;

3. Undang-undang yang dibuat oleh Tuhan-tuhan Manusia adalah undang-undang yang sempurna;

4. Sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia dalam pemerintahan demokrasi adalah sistem yang sempurna;

5. Sistem manusia menyembah manusia dalam pemerintahan demokrasi adalah sistem yang sempurna;4. NAFI DAN ISBAT :

Demokrasi menafikan Allah sebagai Tuhan, Raja dan Pemerintah yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk :

1. Memiliki kedaulatan dan kekuasaan untuk memerintah manusia, sebalikya mengiktiraf ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia;

2. Membuat undang-undang, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk membuat undang-undang untuk seluruh umat manusia;

3. Menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas umat manusia, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas manusia;

4. Menghukum manusia dengan undang-undang Allah, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

5. Menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan Allah, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan mereka;

6. Disembah oleh manusia, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk disembah oleh manusia.;

Pancaroba

Pancaroba

Pancaroba

Pancaroba

Pancaroba

Pancaroba

Kekufuran agama demokrasi adalah sama dengan kekufuran agama Kristian. Apabila kita memasuki ke dalam agama demokrasi serta kita mengamalkannya, kita menjadi kafir, iaitu kekufuran kita ini adalah sama dengan kekufuran kita yang memasuki ke dalam agama Kristian serta sama dengan kekufuran kita yang memasuki dan mengamalkan agama-agama Yahudi, Hindu, Buddha dan agama-agama kufur yang lain.

KALIMAH LAA ILAAHA ILLALLAH BERERTI BAHAWA14. KALIMAH LAA ILAAHA ILLALLAH BERERTI BAHAWA :

1. Kerajaan Allah sahaja yang tertinggi dan paling berkuasa yang mengatasi dan menundukkan seluruh kerajaan manusia dan undang-undang manusia yang selain daripada Allah (9:33);

2. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas manusia (42:21);

3. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk membuat undang-undang untuk seluruh umat manusia (12:40);

4. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menghukum manusia dengan undang-undang Allah (5:44, 48,49);

5. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat untuk memerintah bumi (3:26; 7:54; 6:114);

6. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menghamba abdikan manusia kepada kuasa Allah, iaitu manusia menjadi para hamba kepada Allah (1:1; 6:102, 21:25, 10:3);

7. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk disembah oleh manusia (4:36;);

8. Kalimah LAA ILAAHA ILLALLAH bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap kerajaan dan undang-undang manusia seperti kerajaan dan undang-undang demokrasi Malaysia kita ini (4:60; 60:4; 6:14, 19);

9. Kalimah LAA ILAAHA ILLALLAH bererti tidak wujud sikap dan dasar berkecuali, berdiam diri dan tanpa tindakan terhadap sesebuah kerajaan manusia dan undang-undang manusia yang kafir (4:97);

10. Kalimah LAA ILAAHA ILLALLAH bererti memerangi kerajaan yang kafir dalam bentuk peperangan yang ofensif untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah (2:251, 193; 22:40).


15. KALIMAH LAA ILAAHA ILLALLAH (AQIDAH ISLAM) MEMERINTAHKAN KITA SUPAYA :

1. Mengakui bahawa demokrasi adalah agama yg kafir (33:36);

2. Tidak mengamalkan agama demokrasi yg kafir (35:10);

3. Menjauhkan diri kita serta memisah dan mengasingkan diri kita dpd demokrasi (60:4);

4. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang demokrasi (4:60, 60:4);

5. Memusuhi dan membenci terhadap demokrasi (60:4);

6. Tidak berkompromi sedikitpun dgn demokrasi (109:1-6);

7. Berkonfrantrasi secara terbuka dgn demokrasi (7:195);

8. Berazam untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan Malaysia sehingga ianya terhapus semua sekali (2:193, 22:40).

Ini adalah pengakuan-pengakuan dan amalan-amalan yang menjadi syarat-syarat utama dalam memelihara dan mempertahankan kesempurnaan dalam pegangan dan amalan kita akan kalimah LAA ILAAHA ILLALLAH dan yang boleh mengekalkan kita untuk berada di dalam agama Allah. 

Orang-orang yang tidak mempercayainya dan tidak mengamalkannya dalam kehidupan harian mereka samada kerana sememangnya mereka langsung tidak mengetahui mengenainya atau semata-mata kerana mereka bersifat ingkar dan derhaka kepada Allah adalah orang-orang yang tidak beriman dengan kalimah LAA ILAAHA ILLALLAH dan mereka berada di luar daripada agama Allah. Amat ramai daripada umat Islam kita yang ada pada harti ini bukanlah lagi terdiri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah tetapi majoriti yang amat terbesar daripada kita sekarang ini adalah kaum yang munafik kerana kita telah dan sedang mengalami kerosakan Aqidah kita yang total sedangkan kita sedikitpun menyedarinya.

Pancaroba

Kepercayaan kepada Tuhan dalam Rukun Negara dapat dianalisiskan sebagai mempunyai dua permasalahan yang besar:

1. Tuhan tidak terkhusus kepada Allah sahaja dan dimaksudkan kepada semua Tuhan;

2. Tidak ada penafian dan pengingkaran terhadap Tuhan-Tuhan yang lain, malah Rukun Negara mengiktiraf dan membenarkan kesemua Tuhan selain daripada Allah s.w.t.

Bagi maksud Rukun Negara, Buddha juga Tuhan, Vishnu juga Tuhan, segala patung di kuil-kuil Hindu dan Cina itu juga Tuhan-Tuhan yang layak disembah, kesemua Tuhan itu diiktiraf dan diletakkan sama taraf dengan Allah s.w.t. Rukun Negara yang mengiktiraf dan yang menyama tarafkan kesemua Tuhan adalah kafir. Seseorang yang menyetujuinya serta ia tidak menolak dan mengingkarinya, ia mengalami kerosakan dalam pegangan dan amalannya akan kalimah LAA ILAAHA ILLALLAH yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah.

DEMOKRASI ADALAH SYIRIK DAN KUFUR KERANA :

12. DEMOKRASI ADALAH SYIRIK DAN KUFUR KERANA :


1. Demokrasi menyerahkan kuasa untuk memerintah kepada manusia - Quran 4:53: padahal kuasa pemerintahan adalah hak Allah Quran 3:26, 7;54; 

2. Demokrasi menyerahkan kuasa kepada manusia untuk membuat undang-undang manusia - Quran 16:116, 4:60, 5:50;

3. Demokrasi menyerahkan kuasa kepada manusia untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas manusia - Quran 5:48,49;

4. Demokrasi menyerahkan kuasa kepada manusia untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia – Quran 5:44, 45,47;

5. Demokrasi mewujudkan sistem manusia sembah manusia apabila manusia taat dan patuh kepada undang-undang manusia – Quran 9:31, 3:64;

6. Demokrasi mewujudkan sistem manusia menjadi para hamba kepada manusia apabila manusia berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia – Quran 6:102, 21:25, 10:3; 

7. Demokrasi lantik manusia sebagai Tuhan-Tuhan Manusia (Toghut) dengan cara mereka adalah berkuasa dan berdaulat, mereka membuat undang-undang manusia dan mereka disembah oleh manusia - Quran 79:24, 28:38, 4:60, 9:31;

8. Demokrasi sekutukan Allah apabila manusia dilantik sebagai Tuhan-tuhan Manusia - Quran 42:21;

9. Demokrasi setuju dan redha kepada undang-undang manusia dan kepada Tuhan-tuhan Manusia - Quran 11:113, 16:106, 5:50;

10. Demokrasi adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang mengingkari dan menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Laailaahaillallah yg mengeluarkannya dpd agama Allah – Quran Saaffaat 35, Muhammad 19.


13. KERAJAAN DEMOKRASI MALAYSIA ADALAH SYIRIK DAN KUFUR KERANA :

1. Artikel 4 Perlembagaan Malaysia meletakkan status Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang yang tertinggi yang mengatasi al-Quran dan Hadis padahal undang-undang tertinggi adalah al-Quran dan Hadis (9:33);

2. Artikel 43 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas umat manusia padahal Allah memerintahkan kita supaya menguat kuasa dan menjalankan undang-undang Allah ke atas seluruh umat manusia (5:48, 49); 

3. Artikel 44 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk membuat undang-undang manusia padahal membuat undang-undang hanyalah hak Allah saja (12:40, 6:57, 59:7, 33:36); 

4. Artikel 121 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada mahkamah untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia padahal menhukum dengan undang-undang manusias adalah kafir (5:44);

5. Perlembagaan Malaysia menyerahkan kuasa dan hak kepada manusia untuk memerintah ke atas seluruh umat manusia (artikel 43, 44, 121) padahal memerintah itu adalah hanya hak Allah saja (3:26, 7:54); 

6. Perlembagaan Malaysia mewujudkan sistem manusia menjadi para hamba kepada manusia kerana manusia berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi ciptaan manusia (artikel 43) padahal manusia adalah para hamba kepada Allah; 

7. Perlembagaan Malaysia mewujudkan sistem manusia menyembah manusia (Quran 9:31) kerana manusia taat dan patuh kepada undang-undang manusia apabila undang-undang manusia itu dikuat kuasakan ke atas manusia (artikel 43, 121);

8. Perlembagaan Malaysia mewujudkan Tuhan-tuhan Manusia yang membuat undang-undang, yang memerintah ke atas manusia dan yang disembah oleh manusia (artikel 43, 44, 121) padahal tiada Tuhan melainkan Dia;

9. Kepercayaan Kepada Tuhan dalam Rukun Negara mempunyai pengertian mengiktiraf kesemua Tuhan sebagai Tuhan-tuhan yang sah (17:22);

10. Kerajaan Malaysia mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang kafir (3:83, 85) dengan sekali gus ia manolak dan mengingkari kalimah Laa ilaaha illallah.

ALLAH ADALAH TUHAN, RAJA DAN PEMERINTAH YANG BERHAK UNTUK :

16. ALLAH ADALAH TUHAN, RAJA DAN PEMERINTAH YANG BERHAK UNTUK :

1. Berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia(3:26, 7:54);

2. Membuat undang-undang untuk manusia (12:40, 6:57;

3. Menguat kuasakan undang-undang ke atas manusia (5:48,49);

4. Menghukum manusia dengan undang-undang Allah (5:44,45,47);

5. Menghamba abdikan manusia kepada kuasa Allah (6:102, 21:25, 10:3, 1:1);

6. Disembah oleh manusia dengan mentaati dan mematuhi undang-undang Allah (4:36). 


17. AHLI-AHLI PARLIMEN DAN DUN SERTA RAJA-RAJA MELAYU KITA ADALAH DISIFATKAN SEBAGAI TUHAN-TUHAN ATAU BERHALA-BERHALA KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA YANG SYIRIK DAN KUFUR SEPERTI BERIKUT :

1. Berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia (4:53, 60);

2. Membuat undang-undang untuk manusia (4:60, 16:116, 10:59);

3. Menguat kuasakan undang-undang ciptaan manusia ke atas manusia (5:48,49);

4. Menghukum manusia dengan undang-undang manusia (5:44, 45,47);

5. Menghamba abdikan manusia kepada kuasa manusia (1:1, 6:102);

6. Disembah oleh manusia dengan mentaati dan mematuhi undang-undang manusia (9:31). 

Firman Allah : asy-Syura 21

Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan – mana-mana bahagian daripada agama mereka – sebarang undang-undang yang tidak diizinkan Allah?

Siatem politk demokrasi Malaysia adalah syirik dan kufur kerana ianya adalah sistem politik yang melantik manusia, iaitu ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita, sebagai Tuhan-tuhan atau Berhala-berhala yang berkuasa dan berdaulat ke atas umat manusia. 

Dalam kerajaan Malaysia kita ini, ahli-ahli Parlimen dan Dun dan Raja-Raja Melayu kita adalah orang-orang yang dinaikkan pangkat mereka daripada manusia kepada Berhala-berhala atau Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka membuat undang-undang, mereka menjalan dan menguat kuasakan undang-undang mereka dan undang-undang mereka ini ditaati dan dipatuhi oleh manusia. Mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia, mereka menghamba abdikan manusia kepada kuasa politik mereka dan mereka disembah oleh manusia – ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita adalah Tuhan-tuhan Manusia yang syirik dan kufur.


18. SISTEM POLITIK DEMOKRASI ADALAH SYIRIK DAN KUFUR KERANA IANYA ADALAH SISTEM MANUSIA MEMBUAT UNDANG-UNDANG MANUSIA

Firman Allah : an-Nisa 60 :

"Tidakkah engkau melihat orang-orang (munafik) yang mengaku bahawa mereka telah beriman kepada al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada (kitab) yang diturunkan sebelum daripadamu? Mereka ingin untuk berhakim kepada Taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkarkan kepada Taghut itu. Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya."


Tafsir Ibn Kathir : 

“Allah mengecam orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya dan kepada para Rasul yang lalu, tetapi mereka merujuk kepada yang lain daripada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya dalam menghukum bagi menyelesaikan berbagai-bagai persengketaan di antara mereka.

Adalah diriwayatkan bahawa sebab diturunkan ayat ini adalah :

Seorang daripada kaum ansor dan seorang Yahudi mempunyai persengketaan , kemudian orang Yahudi itu berkata, “Marilah kita rujuk kepada Nabi Muhammad saw untuk berhakim di antara kita.”
Namun, orang Islam itu berkata, “marilah kita merujuk kepada Ka’b bin Asyraf (seorang Yahudi) untuk berhakim di antara kita.” 

Adalah juga diriwayatkan bahawa :

Ayat ini diturunkan mengenai beberapa orang kaum munafik yang berpura-pura sebagai Muslim, padahal mereka meminta hukum daripada pihak Jahiliyyah.

Diriwayatkan banyak lagi sebab-sebab yang lain mengenai penurunan ayat ini.

Namun, ayat ini mempunyai pengertian yang umum, iaitu ia mengecam kesemua mereka yang enggan untuk merujuk kepada al-Quran dan Sunnah dalam berhukum dan memilih untuk berhakim dengan sesuatu yang palsu yang sesuai untuk disifatkan sebagai Toghut. Itulah sebabanya Allah berfirman : Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad) orang-orang munafik yang mendakwa bahawa mereka beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepada kamu dan kepada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelum daripada kamu?” sehingga akhir ayat. “ 

Mengikut ayat ini (4:60), para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita telah membatalkan syahadah mereka kerana mereka membuat undang-undang manusia yang selain daripada Allah serta mereka juga setuju dan redha kepadanya – mereka ini adalah disifatkan Allah sebagai Berhala-berhala atau Toghut yang syirik dan kufur. Begitulah juga majoriti yang amat terbesar daripada umat Islam di Malaysia kita pada hari ini adalah juga terdiri daripada golongan yang membatalkan syahadah mereka, dan jadilah mereka ini sebagai orang-orang yang munafik dan bukan lagi kaum Muslim yang sebenar – kesemuanya ini adalah kerana mereka menyerahkan kuasa kepada manusia untuk membuat undang-undang manusia yang selain daripada Allah serta mereka setuju dan redha kepadanya. 


19. SISTEM POLITIK DEMOKRASI ADALAH SYIRIK DAN KUFUR KERANA IANYA ADALAH SISTEM PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KEKUASAAN MANUSIA 

Firman Allah : al-Anaam 102

Itulah sifat-sifat Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan yang lain melainkan hanya Dia, Dialah Pencipta segala sesuatu. Oleh sebab itu hendaklah kamu mengabdikan diri kepada-Nya dan Dialah Tuhan yang memelihara segala sesuatu. 

Firman Allah : al-Fatihah 1
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam.

Manusia adalah para HAMBA kepada Allah yang tunduk, taat, patuh, akur dan merendah diri kepada Allah, manakala Allah adalah Tuhan yang MENGHAMBA ABDIKAN manusia kepada kekuasaan-Nya.


SISTEM POLITIK DEMOKRASI ADALAH SYIRIK DAN KUFUR KERANA IANYA ADALAH SISTEM YANG MENJADIKAN MANUSIA SEBAGAI PARA HAMBA KEPADA MANUSA (PENGABDIAN MANUSIA KEPADA MANUSIA):

1. Umat Islam di Malaysia yang berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi serta mereka setuju dan redha kepadanya, adalah para hamba kepada manusia, iaitu kepada Ahli-ahli Parlimen dan Dun;

2. Ahli-ahli Parlimen dan Dun di Malaysia yang menjalan dan menguat kuasakan undang-undang demokrasi ke atas manusia adalah Tuhan-tuhan Manusia yang memperhambakan manusia kepada kuasa politik mereka;

3. Demokrasi adalah sistem politik yang kafir kerana ianya adalah sistem manusia menjadi para hamba kepada manusia, iaitu sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia;

4. Umat Islam di Malaysia adalah orang-orang kafir kerana mereka adalah para hamba kepada manusia apabila mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia dan mereka tidak menjadi para hamba kepada Allah;

5. Ahli-ahli Parlimen dan Dun adalah orang-orang kafir kerana mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang memperhambakan manusia kepada kuasa politik mereka. 

Apabila manusia berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia, itu ertinya Tuhan-tuhan Manusia itu telah menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan mereka manakala rakyat biasa ini adalah para hamba yang menghamba abdikan diri mereka kepada Tuhan-tuhan Manusia. Inilah sistem manusia yang menjadi para hamba kepada kekuasaan manusia, iaitu sistem pengabdian manusia kepada manusia yang syirik dan kufur. 

Para pemimpin UMNO dan PAS yang berperanan sebagai Tuhan-tuhan Manusia adalah orang-orang kafir, begitu juga seluruh umat Islam (para penyokong UMNO dan PAS) sebagai para hamba kepada manusia adalah orang-orang kafir – kedua-dua golongan PEMERINTAH dan YANG DIPERINTAH di Malaysia kita ini kesemuanya adalah orang-orang kafir kerana mereka mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang syirik dan kufur.


20. SISTEM POLITIK DEMOKRASI ADALAH SYIRIK DAN KUFUR KERANA IANYA ADALAH SISTEM MANUSIA MENYEMBAH MANUSIA :

1. Umat Islam menyembah para pemimpin mereka sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah;

2. Para pemimpin adalah disembah sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah oleh manusia.

Firman Allah: at-Taubah 31
Mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadikan pendita-pendita dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah dan (juga mereka memperTuhankan) al-Masih anak Maryam, padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya) melainkan Ia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.

Ayat ini dijelaskan di dalam Hadith (Tarmidzi dari ‘Adi bin Hatim):

Pada suatu ketika apabila Rasulullah s.a.w sedang membaca ayat di atas ini, ‘Adi bin Hatim berkata: “Ya Rasulullah, mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak menyembah mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib).” Rasullullah s.a.w menjawab, “Memang benar mereka berbuat demikian. Mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib) membenarkan perkara-perkara yang tidak benar, dan mereka (Yahudi dan Nasrani) mematuhi mereka; dan dengan berbuat demikian mereka sebenarnya telah menyembah mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib).”

Ujar al-Alusi di dalam tafsirnya:

“Kebanyakan mufassirin berpendapat : yang dimaksudkan dengan Tuhan-Tuhan yang layak disembah di dalam ayat ini bukannya mereka mempercayai ulama-ulama dan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan alam ini, malahan maksudnya mereka patuh menjunjung suruhan-suruhan dan larangan-larangan mereka.”


SISTEM POLITIK DEMOKRASI ADALAH SYIRIK DAN KUFUR KERANA IANYA ADALAH SISTEM MANUSIA MENYEMBAH MANUSIA :

1. Ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu di Malaysia yang membuat undang-undang adalah orang-orang yang disembah oleh manusia sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang layak disembah kerana undang-undang yang dibuat oleh mereka itu adalah ditaati dan dipatuhi oleh manusia;

2. Rakyat biasa adalah para penyembah yang menyembah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka mentaati dan mematuhi undang-undang yang dibuat oleh ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita;

3. Politik demokrasi adalah kufur kerana ia mewujudkan sistem manusia menyembah manusia;

4. Umat Islam di Malaysia yang menjadi para pengamal sistem politik demokrasi adalah orang-orang kafir kerana mereka menyembah manusia dan mereka tidak menyembah Allah;

5. Ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita di Malaysia adalah orang-orang kafir kerana mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang disembah oleh manusia. 


21. PARA PEMIMPIN DAN RAJA-RAJA MELAYU KITA ADALAH BERHALA-BERHALA YANG SYIRIK DAN KUFUR

Para pemimpin kita yang terdiri daripada para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir kerana mereka itu telah mengambil alih berbagai-bagai peranan Uluhiyah dan Rububiyah Allah ke atas manusia :

1. Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA atau BERHALA-BERHALA kerana mereka berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia – Quran 4:53;

2. Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA atau BERHALA-BERHALA kerana mereka mempunyai KUASA dan HAK untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia – Quran 4:60;

3. Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA atau BERHALA-BERHALA kerana mereka mempunyai KUASA dan HAK untuk menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang mereka ke atas manusia dan justeru mereka itu telah mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia – Quran 5:48,49;

4. Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA atau BERHALA-BERHALA kerana mereka mempunyai KUASA dan HAK untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia; 

5. Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA atau BERHALA-BERHALA kerana mereka mempunyai KUASA dan HAK untuk menghamba abdikan manusia kepada kuasa manusia – Quran ;

6. Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA atau BERHALA-BERHALA kerana mereka itu adalah disembah oleh manusia apabila segala peraturan dan undang-undang mereka itu ditaati dan dipatuhi manusia – Quran 9:31.


22. UMAT ISLAM YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI MEMBATALKAN SYAHADAH MEREKA KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA YANG SYIRIK DAN KUFUR SEPERTI BERIKUT :

1. Mempercayai kerajaan demokrasi bukanlah kerajaan yang kafir dan mempercayai bahawa ianya boleh diamalkan (16:116, 2:135, 33:36);

2. Mengamalkan sistem politik demokrasi yang bererti mengamalkan agama yang syirik dan kufur (3:83, 85);

3. Melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia (4:60);

4. Menyerahkan kuasa untuk membuat undang-undang kepada ahli-ahli Parlimen dan Dun (4:60);

5. Menyerahkan kuasa kepada kerajaan untuk menjalan dan menguat kuasakan undang-undang manusia (4:60);

6. Menyerahkan kuasa kepada kerajaan untuk menghukum dan mengadili manusia dengan undang-undang manusia (5:44);

7. Berada di bawah kuat kuasa undang-undang demokrasi yang bererti mereka menjadi para hamba kepada manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manausia kepada manusia – Quiran 6:102, 21:25, 10:3;

8. Mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi yang bererti mereka menyembah manusia (9:31);

9. Menyetujui dan meredhai sistem politik demokrasi yang bererti beriman kepada agama demokrasi (16:106, 11:113);

10. Tidak mengisytiharkan kekufuran demokrasi, tidak menolak dan mengkufur ingkarkannya serta tidak mengisytiharkan untuk menghapuskannya melalui Jihad, Perang dan Revolusi (4:60).


23. SETUJU DAN REDHA TERHADAP AGAMA DEMOKRASI ADALAH SYIRIK DAN KUFUR 

Firman Allah : Hud 113

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang kafir yang zalim yang boleh menyebabkan kamu disentruh api Neraka, dan (di sana) kamu tidak akan mendapat Pelindung-pelindung yang lain daripada Alla, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada Taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

Firman Allah : Maidah 50

Apakah hukum Jahiliyah yang kamu kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya selain daripada Allah bagi orang-orang yang yakin Firman Allah : Hud 113

Firman Allah : an-Nahl 106

Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah beriman (maka baginya kemurkaan dan azab daripada Allah) kecuali orang-orang yang dipaksa(melakukan kufur) sedangkan hatinya tenang tenteram dengan iman; akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan daripada Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar. 


SETUJU DAN REDHA KEPADA SISTEM POLITIK DEMOKRASI ADALAH SYIRIK DAN KUFUR KERANA :

1. Kita telah MENGIMANI, MENGANUTI dan MENGAMALKAN agama manusia, iaitu agama demokrasi yang syirik dan kufur ;

2. Kita mempercayai dan mengimani terhadap peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang syirik dan kufur;

3. Kita mempercayai dan mengimani terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang bererti kita setuju dan redha kepada agama manusia yang selain daripada agama Allah;

4. Kita mempercayai dan mengimani terhadap Tuhan-tuhan Manusia yang sedang memerintah, berkuasa dan berdaulat ke atas manusia serta yang sedang disembah oleh manusia;

5. Kita mempercayai dan mengimani kepada sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang syirik dan kufur;

6. Kita mempercayai dan mengimani kepada sistem manusia menyembah manusia dan tidak menyembah Allah yang syirik dan kufur;

7. Kita tidak mengkufur ingkarkan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur;

8. Kita tidak memusuhi dan membenci terhadap agama demokrasi dan kerajaan yang syirik dan kufur. 


24. PILIHANRAYA DAN MENGUNDI MENGAKIBATKAN SYIRIK DAN KUFUR KEPADA UMNO DAN PAS KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA YANG MENGINGKARI KALIMAH LAAILAAHAILLALLAH SEPERTI BERIKUT :

1. Pilihanraya dan mengundi mempunyai pengertian UMNO dan PAS menyerahkan kuasa untuk memerintah kpd manusia padahal kuasa memerintah itu adalah hak Allah - Quran 3:26, 7:54, 4:53,60;

2. Pilihanraya dan mengundi mempunyai pengertiana UMNO dan PAS menyerahkan kuasa utk membuat undang-undang kpd manusia padahal undang-undang adalah hak Allah - Quran 12:40, 6:57, 4:53,60, 42:21;

3. Pilihanraya dan mengundi mempunyai pengertian UMNO dan PAS menyerahkan kuasa kpd manusia utk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas manusia padahal menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas manusia adalah hak Allah - Quran 5:48,49;

4. Pilihanraya dan mengundi mempunyai pengertian UMNO dan PAS menyerahkan kuasa kpd manusia utk menghamba abdikan manusia kpd kekuasaan manusia padahal Allah saja yg berhak utk menghamba abdikan manusia kpd kekuasaan Allah - Quran 1:1, 5:72, 11:3, 21:25, 6:102;

5. Pilihanraya dan mengundi mempunyai pengertian UMNO dan PAS menyerahkan kuasa kpd manusia utk menghukum manusia dgn undang-undang manusia padahal Allah saja yg berhak utk menghukum manusia dgn undang-undang Allah - Quran 5:44, 45, 47;

6. Pilihanraya dan mengundi mempunyai pengertian UMNO dan PAS menyembah manusia sebagai Tuhan-tuhan yg layak disembah kerana manusia taat dan patuh kpd undang-undang manusia padahal Allah saja yg berhak disembah - Quran 9:31, 11:2, 4:36;

7. Pilihanraya dan mengundi mempunyai pengertian UMNO dan PAS setuju, redha dan mengingini kpd undang-undang manusia dan seluruh Tuhan-tuhan Manusia yang mengeluarkan mereka dpd agama Allah - Quran 16:106, 11:113, 5:50;

8. Pilihanraya dan mengundi mempunyai pengertian UMNO dan PAS melantik para pemerintah sebagai Tuhan-tuhan yg berkuasa dan berdaulat ke atas manusia serta Tuhan-tuhan yg disembah oleh seluruh umat manusia - Quran 4:60, 9:31, 42:21;

9. Pilihanraya dan mengundi mempunyai pengertian UMNO dan PAS meyakini dan mengatakan bahawa demokrasi dan sistem politik demokrasi adalah tidak kafir padahal ianya adalah kafir kerana ia mengingkari Laailaahaillallah – Quran 16:106, 116; 33:36;

11. Pilihanraya dan mengundi mempunyai pengertian UMNO dan PAS membolehkan amalan agama demokrasi yg syirik dan kufur di atas rasional Fiqah Waqii dan prinsip maslahah. Padahal Allah telahpun melarang kita daripada mengamalkannya kerana faktor-faktor Fiqah Waqii, maslahah, ijtihad dan dhorurah tidak membolehkan kita untuk mengamalkan sesuatu agama yg syirik dan kufur seperti Hindu, Buddha dan Demokrasi.

12. Pilihanraya dan mengundi mempunyai pengertian bahawa UMNO dan PAS tidak mentaati perintah Allah untuk menolak dan mengingkari, serta untuk memusuhi dan membenci terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi – Quran 4:60 dan 60:4.

13. Pilihanraya dan mengundi mempunyai pengertian bahawa UMNO dan PAS membolehkan amalan demokrasi di atas rasionaliti “matlamat menghalalkan cara “ padahal Allah tidak menerima konsep “matlamat menghalalkan cara” seperti ini – Quran 35:10.


25. UMNO DAN PAS YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH SYIRIK DAN KUFUR KERANA : 

1. Mereka menafikan hak Allah untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas umat manusia kerana mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas umat manusia (3:26, 7:54, 4:60, 114:2,);

2. Mereka mempersekutkan Allah kerana mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia (42:21, 4:60); 

3. Mereka menafikan hak Allah untuk membuat undang-undang kerana mereka menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat undang-undang kepada Tuhan-tuhan Manusia (4:60,5:50);

4. Mereka menafikan hak dan kuasa Allah untuk menghukum manusia dengan undang-undang Allah kerana mereka menyerahkan hak dan kuasa untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia kepada Tuhan-tuhan Manusia (5:44, 45,47);

5. Mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia yang menjadikan mereka sebagai para hamba kepada manusia dan mereka tidak menjadi para hamba kepada Allah (6:102, 21:25, 10:3);

6. Mereka mewujudkan sistem manusia menyembah manusia kerana seluruh umat manusia mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi ciptaan manusia (9:31, 6:56);

7. Mereka mengamalkan agama demokrasi yang kafir, mereka menghalal dan membolehkan amalan mereka yang kafir serta mereka menyetujui dan meredhai amalan mereka yang kafir – kesemuanya ini bererti mereka telah mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang kafir (3:83,85); 

8. Mereka mengamalkan Perlembagaan Malaysia yang turut bererti mereka mengiktiraf, menyetujui dan meredhai Perlembagaan Negara kita yang kafir bersekali dengan artikel-artikel 4, 43, 44, dan 121 di dalam Perlembagaan Negara kita yang kafir (11:113,16:106);

9. Mereka mengakui dan mengiktiraf kesemua Tuhan, iaitu mereka mengiktiraf Allah sebagai Tuhan kita dan mereka juga mengiktiraf para Menteri dan ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang sah yang bererti mereka melakukan syirik terhadap Allah (17:22, 6:164);

10. Mereka mempertahan, memperkasa dan menjadi para pendukung kepada agama demokrasi, sebaliknya mereka tidak mengisytiharkan kekufuran kerajaan demokrasi Malaysia dan mereka tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya (36:75).


26. PARA PENGIKUT UMNO DAN PAS YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH ORANG-ORANG KAFIR, ZALIM DAN FASIK KERANA :

1. Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang kafir serta mereka mempersekutukan Allah – Quran 4:60; 

2. Mereka mengamalkan agama yang kafir, mereka menghalal dan membolehkan amalannya dan mereka menyetujui dan meredhainya bersekali dengan amalannya itu – Quran 3:83, 85;16:103; 

3. Mereka mengiktiraf bahawa Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang yang tertinggi yang mengatasi undang-undang al-Quran – Quran 9:33;

4. Mereka mengakui dan mengiktiraf semua Tuhan, iaitu mereka mengiktiraf Allah sebagai Tuhan kita dan mereka juga mengiktiraf Tuhan-tuhan yang lain sebagai Tuhan-tuhan yang sah yang bererti mereka melakukan syirik terhadap Allah (17:22);

5. Mereka mempertahan, memperkasa dan menjadi para pendukung kepada agama demokrasi (36:75);

6. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin untuk membuat undang-undang manusia yang kafir (4:60);

7. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin mereka untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia (5:44. 45,47);

8. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin mereka supaya mereka itu berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas umat manusia (4:60);

9. Mereka menjadikan diri mereka sebagai para hamba kepada manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia (5:48,49);

10. Mereka menyembah manusia kerana mereka mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi (9:31).

Undang-undang demokrasi ciptaan manusia adalah AQIDAH demokrasi yang kafir. Demokrasi adalah agama yang kafir. UMNO dan PAS serta sesiapa jua yang mengamalkannya adalah orang-orang yang kafir. 


27. UMNO DAN PAS DAPAT MEMELIHARA KESEMPURNAAN AQIDAH ISLAM MEREKA SEKIRANYA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA SEPERTI BERIKUT :

1. Mengakui bahawa demokrasi adalah agama yg kafir (33:36);

2. Tidak mengamalkan agama demokrasi yg kafir (35:10; 11:2);

3. Menjauhkan diri kita serta memisah dan mengasingkan diri 
kita dpd demokrasi (60:4);

4. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang demokrasi (4:60, 60:4);

5. Memusuhi dan membenci terhadap demokrasi (60:4);

6. Tidak berkompromi sedikitpun dgn demokrasi (109:1-6);

7. Mengancam, mengganggu dan mencabar kerajaan demokrasi, serta hidup di sepanjang masa sebagai penderhaka dan pemberontak yang aktif terhadap Kerajaan demokrasi (8:60);

8. Berkonfrantrasi secara terbuka dgn demokrasi (7:195);

9. Berazam untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan Malaysia sehingga ianya terhapus semua sekali (2:193, 22:40).