Tuesday, November 27, 2012

Adzan dan Tata Cara Shalat Syiah

Adzan dan Tata Cara Shalat Syiah [Video]


Sunni dan Syiah – Adzan dan shalat merupakan dua ibadah yang agung. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua. Shalat merupakan pembeda antara keimanan dan kekafiran. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya
Batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah shalat.

Barangsiapa meninggalkan shalat, maka ia kafir.“(HR Muslim no. 978). Beliau juga Menjelaskan parameter baiknya amalan seseorang itu dengan shalat,

Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik maka baiklah seluruh amalannya dan jika buruk maka buruklah seluruh amalannya.” (HR. Thabraani)
Oleh karena itu, menunaikan shalat secara baik dan berkualitas

harus menjadi perhatian bagi kaum muslimin. Baik dan berkualitas di sini maksudnya adalah sejauh mana shalat tersebut menyontoh tata cara shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam; baik kekhusyuannya, gerak-geriknya, bacaannya, waktunya, dsb.

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” (HR. Al-Bukhari no.628, 7246 dan Muslim no.1533)

Demikian juga dengan adzan, adzan juga merupakan syiar Islam yang agung, tidak sedikit orang-orang kafir yang tertarik dan bergetar hatinya ketika mendengar seruan adzan kemudian memeluk Islam. Rangkaian kalimat adzan bukanlah sesuatu yang tidak memiliki makna, ia merupakan cerminan akidah seseorang, yang ia yakini dan pegang teguh.

Setelah mengetahui kedudukan adzan dan shalat dalam Islam, pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan tata cara shalat orang-orang Syiah. Dengan mengetahui kalimat adzan dan tata cara shalat mereka, kita akan melihat gambaran akidah mereka.
Adzan Syiah

"http://www.youtube.com/embed/GdMewQV-If8"

"http://www.youtube.com/embed/Ipl8nVWJQLo"

Setelah mengucapkan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, adzan tersebut diikuti dengan Asyhadu anna ‘Aliyan Waliyullah
Aku bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah

Kemudian dilanjutkan Asyhadu anna Aliyan Amirol Mukminina wa Awladahu Al Ma’shumina Hujajullah

Aku bersaksi bahwa Ali pemimpin orang-orang beriman dan anak-anaknya yang makshum (para imam Syiah pen.) adalah hujah-hujah Allah.

Inilah gambaran tentang keyakinan Syiah yang sangat jauh berbeda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah mengagungkan Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki banyak keutamaan yakni sebagai; sahabat nabi, ahlul baitnya, orang yang pertama-tama masuk Islam, dll. Namun Ahlussunnah tidak mengatakan beliau dan keturunannya makshum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Orang-orang Syiah menjadikan persaksian ini sebagai ushul (pokok) agama.

Kemudian pula ada tambahan Hayya ‘ala Khoiril ‘amal, artinya marilah berbuat sebaik-baik amal perbuatan. Khoiril ‘amal di sini bukanlah sebagai penguat untuk mengajak orang-orang shalat, di antara orang-orang Syiah menjelaskan bahwa sebaik-baik amalan adalah menaati Fathimah dan keturunannya yang suci.
Tata Cara Shalat Syiah
Berikut ini tata cara shalat Syiah:

Shalat berjamaah:

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” (HR. Al-Bukhari no. 628, 7246 dan Muslim no. 1533)
Nabi juga mengajarkan agar membaca Al Fatihah dalam setiap rakaat,
لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
“Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan menjadikan imam untuk diikuti
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلاَ تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ
“Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka bila ia bertakbir, bertakbirlah kalian dan jangan kalian bertakbir hingga ia bertakbir. Bila ia ruku’ maka ruku’lah kalian dan jangan kalian ruku’ sampai ia ruku’ …” (HR. Abu Dawud no. 603, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud)

Mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini dapat memberikan kita pengetahuan bahwasanya perselisihan antara Ahlussunnah dan Syiah bukanlah permasalahanfuru’iyah atau permasalahan fiqh, akan tetapi permasalahan tersebut adalah permasalahan akidah. Kita semua menginginkan persatuan tetapi bersatu bukanlah saling menoleransi kesalahan dan kemaksiatan, bersatu itu saling menasihati dan memperbaiki dari kesalahan.


Disusun oleh Nurfitri Hadi (Tim Konsultasi Syariah)
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

http://inilah-bukti-kesesatan-syiah.blogspot.com/2012/11/adzan-dan-tata-cara-shalat-syiah-video.html
 

Kelakuan Sesat Syi'ah di Hari Asyuro
Di antara kelakuan sesat Rafidhah (baca: Syi’ah) adalah memukul dada, menampar pipi, memukul bahu, mengiris-ngiris kepala mereka dengan pedang sampai menumpahkan darah. Semua ini dilakukan pada hari ‘Asyura, 10 Muharram. Hal ini dilatarbelakangi karena kecintaan mereka pada Husain bin ‘Ali bin Abi Tholib. Mereka sedih atas kematian Husain, cucu Rasulullah sha
llallahu ‘alaihi wa sallam yang mati terbunuh.


Kenapa Kelakuan Mereka Dikatakan Sesat?

Karena setiap perkara muhdats yang tidak pernah dicontohkan dalam Islam, tentu saja sesat. Hal-hal semacam di atas jelas suatu kemungkaran dan telah dilarang oleh Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena dalam Islam tidak boleh melakukan semacam itu baik karena kematian seorang yang dianggap mulia atau kematian seorang yang syahid di jalan Allah. Kita tahu bahwa di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam banyak di antara para sahabat yang mendapati syahid seperti Hamzah bin Abdul Muthollib (paman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam), Zaid bin Haritsah, Ja’far bin Abi Tholib, ‘Abdullah bin Rowahah. Namun tidak pernah di masa beliau melakukan seperti yang dilakukan oleh Rafidhah. Law kaana khoiron, la-sabaqunaa ilaih, seandainya perkara tersebut baik, tentu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lebih dahulu melakukannya.

Coba lihat pula bagaimana ketika Nabi Ya’qub ‘alaihis salam tertimpa musibah dengan hilangnya Yusuf ‘alaihis salam, apakah beliau sampai memukul-mukul dada? Apakah Nabi Ya’qub sampai menampar wajahnya sendiri? Apakah sampai ingin menumpahkan darahnya sendiri dengan mengores-ngores badan? Apakah sampai dijadikan ‘ied (perayaan) atau hari berduka seperti yang dilakukan Rafidhah? Amalan yang dilakukan Rafidhah tidak lain hanyalah warisan dari Jahiliyah, masa suram sebelum Islam. Islam dengan sangat jelas telah melarangnya.

Hadits yang Membicarakan Tentang Berduka yang Terlarang
Dari ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة
“Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menampar pipi (wajah), merobek saku, dan melakukan amalan Jahiliyah.” (HR. Bukhari no. 1294 dan Muslim no. 103).

Namun lihatlah bagaimana yang dilakukan oleh Rafidhah di hari ‘Asyura. Yang mereka lakukan jelas bukan ajaran Islam. Nabishallallahu ‘alaihi wa sallam begitu pula para sahabat radhiyallahu ‘anhum tidak pernah melakukannya. Mereka tidak pernah melakukannya ketika ada yang meninggal dunia. Padahal wafatnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih daripada kematian Husain radhiyallahu ‘anhu.Sedih Atas Kematian Husain …

Al Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah berkata,
“Setiap muslim seharusnya bersedih atas terbunuhnya Husain radhiyallahu ‘anhu karena ia adalah sayyid-nya (penghulunya) kaum muslimin, ulamanya para sahabat dan anak dari putri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu Fathimah yang merupakan puteri terbaik beliau. Husain adalah seorang ahli ibadah, pemberani dan orang yang murah hati. Akan tetapi kesedihan yang ada janganlah dipertontokan seperti yang dilakukan oleh Syi’ah dengan tidak sabar dan bersedih yang semata-mata dibuat-buat dan dengan tujuan riya’ (cari pujian, tidak ikhlas). Padahal ‘Ali bin Abi Tholib lebih utama dari Husain. ‘Ali pun mati terbunuh, namun ia tidak diperlakukan dengan dibuatkan ma’tam (hari duka) sebagaimana hari kematian Husain. ‘Ali terbenuh pada hari Jum’at ketika akan pergi shalat Shubuh pada hari ke-17 Ramadhan tahun 40 H.

Begitu pula ‘Utsman, ia lebih utama daripada ‘Ali bin Abi Tholib menurut Ahlus Sunnah wal Jama’ah. ‘Utsman terbunuh ketika ia dikepung di rumahnya pada hari tasyriq dari bulan Dzulhijjah pada tahun 36 H. Walaupun demikian, kematian ‘Utsman tidak dijadikan ma’tam (hari duka). Begitu pula ‘Umar bin Al Khottob, ia lebih utama daripada ‘Utsman dan ‘Ali. Ia mati terbunuh ketika ia sedang shalat Shubuh di mihrab ketika sedang membaca Al Qur’an. Namun, tidak ada yang mengenang hari kematian beliau dengan ma’tam (hari duka). Begitu pula Abu Bakar Ash Shiddiq, ia lebih utama daripada ‘Umar. Kematiannya tidaklah dijadikan ma’tam (hari duka).

Lebih daripada itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau adalah sayyid (penghulu) cucu Adam di dunia dan akhirat. Allah telah mencabut nyawa beliau sebagaimana para nabi sebelumnya juga mati. Namun tidak ada pun yang menjadikan hari kematian beliau sebagai ma’tam (hari kesedihan). Kematian beliau tidaklah pernah dirayakan sebagaimana yang dirayakan pada kematian Husain seperti yang dilakukan oleh Rafidhah (baca: Syi’ah) yang jahil. Yang terbaik diucapkan ketika terjadi musibah semacam ini adalah sebagaimana diriwayatkan dari ‘Ali bin Al Husain, dari kakeknya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia bersabda,

ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب بها

“Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, lalu ia mengenangnya dan mengucapkan kalimat istirja’ (innalillahi wa inna ilaihi rooji’un) melainkan Allah akan memberinya pahala semisal hari ia tertimpa musibah” Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Demikian nukilan dari Ibnu Katsir dalam Al Bidayah wan Nihayah, 8: 221.

Demikian kesesatan Syi’ah pada hari ‘Asyura. Kematian seseorang tidaklah dengan perayaan sesat seperti yang dilakukan oleh orang Syi’ah. Moga kita terlindung dari kesesatan semacam itu.
Wallahul muwaffiq.

Referensi: Fatwa Syaikh Sholih Al Munajjid dalam Al Islam Sual Jawab no. 74449.

Diselesaikan di Maktab Jaliyat Bathaa’, Riyadh-KSA, 9 Muharram 1434 H
Sumber : www.rumaysho.com

http://inilah-bukti-kesesatan-syiah.blogspot.com/2012/11/kelakuan-sesat-syiah-di-hari-asyuro_25.html
 

Budaya tipu

DBKL and BN practice the same culture......lying culture.Why the signboard on saturday says close for works?

stop lynas

kesesatan syiah

 Orang Syi'ah Memandikan Mobilnya dengan Lumpur dari Tanah Karbala!

Dalam rangka untuk mendapatkan berkah dari tanah karbala, orang syiah memandikan mobilnya dengan lumpur dari tanah karbala

http://inilah-bukti-kesesatan-syiah.blogspot.com/2012/11/orangsyiah-memandikan-mobilnya-dengan.html

Gambar dari Bago, Myanmar

Gambar dari Bago, Myanmar yang diambil semalam oleh seorang teman fb ini menceritalan segala-galanya....Depa Nie Balik kampung dulu, Bila PRU13 baru datang semula Untuk mengundi....Hidup Melayu....Hidup Myanmar...Kihkihkih.

MENYAYAT HATI.

MENYAYAT HATI.

Seorang pemuda Syria yang telah gugur syahid (insya-Allah) setelah lebih 5 bulan ditahan dan diseksa di dalam penjara bawah tanah rejim Basyar.

As-Syahid Mohammed Ahmed yang dilahirkan pada 25/12/1981 telah gugur syahid pada 25/11/2012 akibat menerima seksaan rejim Basyar.

Semoga Allah melaknat rejim Basyar yang telah menumpahkan darah Sunni di Syria tanpa hak dan merahmati As-Syahid Mohammed Ahmed.
 

Batu nisan ini milik siapa?WARTAWAN SINAR HARIAN
27 November 2012
Batu nisan ini milik siapa?
Abdul Hadi menunjukkan batu nisan yang ditemui isterinya.
MASJID TANAH - Penemuan sebuah batu nisan yang terpacak di tebing sebuah sungai menggemparkan penduduk Kampung Jalan Seberang Prai, Ayer Limau, dekat sini.
Batu nisan tercatat tarikh 6 Mei 1998 itu ditemui seorang penduduk, Harmiza Harin, 25, ketika dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, Khamis lalu, sebelum memaklumkan kepada suaminya, Abdul Hadi Baharom, 27.
“Setiap hari saya akan melalui jalan ini untuk pergi dan pulang ke tempat kerja, namun tidak pula terlihat ada batu nisan terpacak di tebing sungai, sehinggalah terpandang pada petang Khamis lalu,” katanya Harmiza.
Menurutnya, batu nisan berkenaan dipercayai dibawa arus deras ketika berlaku banjir di sungai itu berkenaan, bagaimanapun agak menghairankan kerana kedudukan batu nisan itu yang terpacak.

“Jika benar dihanyutkan, pasti terdampar di tebing sungai dan bukan terpacak kemas sebegini," katanya kepada Sinar Harian di sini.

Berikutan tidak sedap hati, katanya, dia dan suami cuba mencari jawapan penemuan misteri batu nisan itu termasuk memaklumkan kepada ahli jawatankuasa masjid.

“Jika batu nisan ini datang dari arah kubur, tanah perkuburan Islam terletak kira-kira dua kilometer dari lokasi batu nisan ini ditemui dan satu lagi tanah perkuburan Islam di Masjid Kampung Ayer Limau,” katanya.

Harmiza berkata, dia dan suaminya berharap agar pihak berkaitan dapat melakukan sesuatu terhadap penemuan batu nisan itu.

Satu sen pun tak dapat lagiWARTAWAN SINAR HARIAN
27 November 2012
Satu sen pun tak dapat lagi
Siti Hajar dan suami menunjukkan surat penjanjian perumahan rumah yang dibeli dan notis kehakiman yang dikeluarkan.
PENDANG – Satu sen pun tak dapat. Itulah luahan kecewa pasangan suami isteri di Taman Bunga Raya dekat Pekan Tokai di sini, yang masih menanti wang pendahuluan pembelian rumah daripada sebuah koperasi seperti yang diarahkan Mahkamah Majistret Alor Setar.

Difahamkan, Mahkamah Majistret Alor Setar mengarahkan defendan membayar kepada plaintif, Siti Hajar Hassan, 54, sebanyak RM5,565 sebagai penyelesaian muktamad semua tuntutan

Difahamkan lagi, bayaran itu perlu dibuat pada awal November 2005 iaitu bertarikh 11 Oktober 2005, namun sehingga kini ia dikatakan masih belum diterima plaintif.

Siti Hajar berkata, harapan dia dan suaminya, Mohd Shamsudin, 54, untuk menetap di Pengkalan Kundor dekat Alor Setar selepas suaminya bersara daripada Angkatan Tentera Malaysia (ATM) tidak kesampaian setelah didakwa ditipu pemaju terbabit.
“Selepas suami bersara pada 1999, dia membeli rumah kos rendah di situ pada 2002 dengan harga ketika itu RM42,000 dan terus membayar wang pendahuluan rumah kepada pemaju kira-kira RM5,565.

“Selepas menyerahkan wang pendahuluan, pemaju terbabit menyerahkan dokumen pendaftaran bekalan elektrik dan air.

"Selepas itu saya dan suami singgah ke rumah terbabit, namun terkejut melihat rumah itu telah mempunyai penghuni dan sedang diubah suai,” katanya.

Menurutnya, dia yang berasal dari Alor Setar sangat mengimpikan untuk menetap di situ selepas suaminya bersara.

Dalam pada itu, Mohd Shamsudin berkata, selepas menyedari ditipu pemaju, dia dan isterinya merujuk kepada peguam yang dilantik untuk perjanjian perumahan, namun beliau enggan menyelesaikan masalah itu sehingga mereka memohon bantuan daripada Biro Bantuan Guaman Kedah.

“Biro Bantuan guaman menyelesaikan masalah ini sehingga selesai perbicaraan mahkamah, namun sehingga kini saya masih ternanti-nanti bayaran itu apabila satu sen pun saya masih tak dapat.

“Satu merujuk beberapa kali kepada pihak Biro Bantuan Guaman namun difahamkan pihak terbabit turut gagal mengesan koperasi terbabit sehinggakan mereka menyerahkan fail penghakiman agar saya sendiri menuntut wang itu,” katanya.

Mohd Shamsudin berkata, sehingga kini mereka buntu untuk menuntut wang terbabit kepada pihak koperasi menyebabkan mereka hanya mampu menunggu sahaja.

Pengantin baru mahu dikhatanWARTAWAN SINAR HARIAN
27 November 2012
Pengantin baru mahu dikhatan
Jabbar (tiga, kiri) ceria dimandikan bersama perseta lain
BALING - Pengantin baru antara salah seorang dari 21 peserta Majlis Khatan sempena Program Jom Jelajah Kampung di Kampung Lubuk Legong di sini, baru-baru ini.
Jabbar Kamaruddin, 18, yang baru melangsungkan perkahwinannya dua bulan lalu merupakan masyarakat Orang Asli Kensiu.
Dia yang hanya bekerja kampung itu merupakan peserta tunggal yang sudah berkahwin berbanding peserta lain yang berumur antara lapan sehingga 10 tahun.

Katanya, keputusannya untuk berkhatan adalah dari dirinya sendiri bukannya dipaksa oleh keluarga mahupun orang lain.

“Hati saya terdetik untuk berkhatan sama seperti rakan sebaya. Semua mereka berkhatan. Jadi, mengapa saya tidak tidak. Lagipun, berkhatan ini juga bertujuan untuk membersihkan diri,” katanya.

Jabbar yang tinggal di Kampung Lubok Legong itu berkahwin dengan pasangannya, Mahzun Husniah, 16, yang berasal dari Desa Permai Tasik Banding, Perak.

Menurutnya,  dia tidak malu diraikan termasuk dimandikan bersama kanak-kanak lain sempena majlis khatan itu.

“Menjadi perkara biasa setiap peserta khatan dimandikan bersama. Tiada apa yang dimalukan. Lagipun, saya gembira kerana diraikan termasuk diarak dengan paluan kompang.

“Sekurang-kurangnya, saya dapat merasai nikmat majlis berkhatan walaupun jauh lebih berumur dari peserta lain,” katanya.

Katanya, rakan-rakan termasuk ahli keluarganya turut memberikan sokongan kepadanya agar berkhatan pada tahun ini.

“Niat saya untuk berkhatan disambut baik oleh keluarga dan rakan-rakan. Mereka tidak mengejek tetapi menyokong.

“Selain itu, saya banyak membaca mengenai kebaikan berkhatan ini. Yang penting ia merupakan kewajipan kepada setiap lelaki yang beragama Islam,” katanya kepada Sinar Harian.

Hilang kerja kerana cuti sakitMOHAMAD FAKHRI MOHD ALI
27 November 2012
Hilang kerja kerana cuti sakit
Abdullah menunjukkan surat perjanjian bersama dan laporan polis yang dibuat.
ALOR SETAR - Seorang pekerja sebuah syarikat tayar kecewa apabila mendakwa diberhentikan majikan tanpa alasan munasabah.
Abdullah Abdul Rahman, 41, berkata, dia diberhentikan kerja oleh majikan pada 22 November lalu kerana tidak datang kerja akibat cuti sakit yang terlalu lama.
Katanya, dia mula tidak datang kerja pada 3 Oktober lalu kerana mengalami kemalangan kecil semasa bertugas mengangkat barang yang terlalu berat sehingga menyebabkan kecederaan di tulang belakang.
“Pada hari tersebut, saya telah mendapatkan rawatan di Putra Medical Centre (PMC) dan doktor mengesahkan bahawa tulang belakang saya mengalami kecederaan.

“Doktor bagi saya cuti sakit selama 75 hari untuk rehat dan tidak bekerja sebelum menjalankan pembedahan pada awal bulan Januari nanti,” katanya ketika ditemui di Pejabat Sinar Harian, kelmarin.
Abdullah berkata, dia bukan sahaja sedih, malah tertekan lebih-lebih lagi memerlukan wang untuk melakukan pembedahan awal tahun depan.
“Kos rawatan pembedahan sahaja sudah mencecah antara RM9,000 hingga RM10,000. Mana nak cari duit.

“Saya perlu dapatkan borang GL syarikat untuk meneruskan proses pembedahan sebab kemalangan itu terjadi semasa saya bekerja di premis tersebut. Tapi saya dilarang memasuki kawasan berkenaan," katanya.

Menurutnya, majikan juga telah menawarkan nilai pampasan dan meminta dirinya menandatangani surat pemberhentian kerja atas alasan tidak datang kerja terlalu lama namun dia tidak setuju.

“Berdasarkan perjanjian bersama antara pekerja dan majikan, sekiranya rawatan hospital diperlukan dan diperakui oleh doktor syarikat atau doktor kerajaan, cuti sakit tersebut akan diberi dengan gaji penuh tidak melebihi 90 hari setahun, tidak termasuk sebarang cuti sakit yang telah disahkan oleh doktor syarikat.
“Bagaimanapun, selepas 90 hari, pekerja berkenaan bolehlah memohon untuk ditamatkan perkhidmatan tanpa pengesahan daripada doktor syarikat atau doktor kerajaan.

“Syarikat juga boleh menghantar pekerja tersebut bagi menjalani pemeriksaan kesihatan secara terperinci untuk menentukan kelayakan perkhidmatan pekerja tersebut dengan syarikat.

“Sekiranya doktor membuat pengesahan yang pekerja tersebut tidak boleh bekerja, maka peruntukan Artikel 23 perlu diguna pakai.
“Tapi ini tak sampai 75 hari, mereka sudah panggil malah minta diberhentikan kerja,” katanya.

5 terbunuh di set penggambaran
27 November 2012
Terbunuh di set
Polis ketika melakukan siasatan di tempat kejadian.
HYDERABAD - Lima terbunuh, manakala tiga yang lain cedera selepas bangsal didirikan untuk set penggambaran terbakar sehingga merebak ke bangunan bersebelahan, di pinggir ibu kota di Poppalaguda, daerah Ranga Reddy.

Jurucakap polis berkata, kebakaran tercetus apabila set penggambaran filem itu tiba-tiba terbakar lalu merebak ke pangsapuri empat tingkat terletak bersebelahan dengan lokasi penggambaran itu.

“Lima orang termasuk dua wanita dan seorang bayi tujuh bulan antara maut di tempat kejadian,” katanya. Menurutnya, anggota penyelamat terpaksa mengambil masa dua jam untuk mengawal kebakaran tersebut.

“Litar pintas dipercayai punca kebakaran,” katanya. - AP

Ahmadinejad sedia bekal roket pejuang
27 November 2012
Ahmadinejad - Iran
Ahmadinejad saran negara Islam dunia menentang keganasan Zionis.
TEHERAN - Iran sedia menawarkan bekalan roket pejuang kepada Palestin sungguhpun gencatan senjata antara tentera Hamas dan Israel dicapai minggu lalu.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad berkata, peluru berpandu Fajr-5 melangkah ke dimensi baru dan mampu membedil dari jarak 80 kilometer dari Gaza ke Tel Aviv.

“Ini adalah perkara baik tetapi perang adalah perkara buruk. Kita cuba memastikan tiada peperangan. Tetapi pertahanan adalah hak setiap negara,“ katanya ketika temu bual di stesen televisyen tempatan.

Menurutnya, gencatan senjata adalah perkara baik, tetapi asas gencatan senjata itu perlu diteliti.

“Semua negara Islam perlu bersatu menentang Israel. Zionis adalah ancaman serius bagi dunia. Mereka berselindung di sebalik semua aktiviti subversif dan keganasan. Palestin berterusan menjadi mangsa rancangan Zionis, “ katanya.

Kelmarin, Speaker Parlimen Iran, Ali Larijani berkata, Teheran membekalkan bantuan ketenteraan kepada Hamas dan perkara itu disahkan Israel dan seterunya.

Sementara itu, Ketua Hamas Khaled Meshaal, mengucapkan terima kasih kepada Iran kerana terus menyokongnya sepanjang konflik tercetus. - Telegraph

Penyerang sembunyi bom dalam simen
27 November 2012
KARACHI - Sebutir bom yang disembunyikan dalam blok simen meletup dan membunuh seorang penduduk Pakistan, semalam.

Insiden yang dianggap serangan berpuak di bandar Karachi itu turut mencederakan empat orang.

Pegawai kanan polis, Farooq Awan berkata, bom berkenaan mengandungi 1 kilogram bahan peledak dan diletupkan dengan telefon bimbit.

Sementara itu, semua jenis perkhidmatan telefon mudah alih dalam diharamkan bermula Sabtu lalu.

Larangan berkenaan dikuatkuasakan bagi menghalang berlakunya serangan terhadap komuniti Syiah yang meraikan hari Asyura dalam bulan Muharram.

Bagaimanapun, sekurang-kurangnya 13 orang terbunuh dalam letupan bom sejak minggu lalu.

Pakistan merupakan negara yang memiliki sejarah pertelingkahan berdarah di antara puak Sunni dan Syiah. - AP

Roket Hamas lawan Iron Dome

BUNYI roket jarak jauh yang ditembak dari Gaza menyebabkan siren amaran serangan meraung di Tel Aviv atau Baitulmaqdis dalam masa beberapa minit saja.

Ia sekali gus menggambarkan kemajuan yang dicapai pejuang Palestin dalam peperangan menentang Israel.


Meskipun, senjata pejuang Gaza mengalami kemusnahan teruk sepanjang konfrontasi selama lapan hari baru-baru ini, Hamas dikatakan mempunyai pengetahuan teknikal yang berharga pada hujung jari untuk menghasilkan senjata baru.

Pada beberapa jam pertama pengeboman Israel terhadap Semenanjung Gaza yang ditadbir Hamas, pegawai Israel berkata, tentera udaranya memusnahkan sebahagian besar roket pejuang Palestin yang mampu menjejaki jarak lebih 40 kilometer.


“Tentera kita memusnahkan sebahagian besar roket yang disasarkan terhadap kawasan tengah Israel dan beribu-ribu lagi yang mahu dilancarkan terhadap selatan negara ini,” kata Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu kepada juruterbang yang mengambil bahagian dalam serangan ke atas Gaza, Ahad lalu.


“Sebaik saja kempen itu mencapai matlamatnya, tidak ada alasan untuk meneruskannya,” kata pemimpin Zionis itu.

Bagaimanapun, Hamas dan Jihad Islam masih berupaya menembak lima roket ke kawasan sekitar Tel Aviv, tiga daripadanya dipintas oleh sistem pertahanan Iron Dome dan dua lagi jatuh di Laut Mediterranean. Satu lagi roket terkena beberapa rumah pangsa di Rishon Letzion, selatan Tel Aviv, menyebabkan kerosakan teruk. Empat roket lain mengena kawasan pinggir Baitulmaqdis.


Serangan berkenaan adalah jarak paling jauh pernah dijejaki roket yang dilepaskan pejuang Palestin di Gaza.

Sejak Perang Teluk 1991 apabila tentera Iraq melepaskan 39 peluru berpandu Scud terhadap Tel Aviv, penduduk Palestin sudah menanti untuk melihat siapa yang akan melancarkan ‘peluru berpandu ke-40,” kata Mukhaimer Abu Saada, profesor sains politik di Universiti Al-Azhar di Gaza.


“Pada perang 2006 antara Israel dengan kumpulan Hizbullah di Lubnan, kumpulan pejuang Syiah itu memberi amaran akan melancarkan serangan menjangkau Haifa, tetapi tidak menyasarkan Tel Aviv,” katanya.


“Kejayaan membuat musuh, rakyat Israel menderita, berebut-rebut mencari tempat perlindungan sambil menjerit adalah satu kemenangan bagi pejuang Palestin,” katanya.


Persoalan besar, kata penganalisis, ialah berapa banyak roket yang masih ada di Gaza di sebalik 10,000 yang dipercayai wujud sebelum konflik bersenjata itu dan berapa pantas Hamas berupaya membina semula senjatanya.


Ketika operasi, tentera Zionis berkata, ia berjaya melakukan serangan terhadap lebih 1,500 sasaran, termasuk 19 markas pejuang, 26 kilang senjata dan kemudahan simpanan serta ratusan pelancar roket bawah tanah.


Ketika mengumumkan persetujuan terhadap gencatan senjata yang diusahakan oleh Mesir, Netanyahu berkata, Israel dan sekutunya, Amerika Syarikat bersetuju bekerjasama bagi menghalang penyeludupan senjata kepada pejuang Gaza, yang kebanyakannya datang dari Iran.


Menurut laporan yang disiarkan pada hari yang sama, Haaretz, akhbar berhaluan kiri Israel berkata, Iran menyeludup beberapa roket Fajr 5 yang mampu mengena sasaran sejauh 75 kilometer ke Gaza. Ia dilakukan menerusi Sudan dan Mesir.


“Pada masa sama, Hamas dan Jihad Islam menghasilkan roket dengan diameter 200mm yang kemampuan jaraknya hampir 80 kilometer. Pembuatan roket berkenaan dilakukan di Gaza dengan menggunakan teknologi yang dibekalkan Iran,” kata koresponden pertahanan akhbar itu, Amos Harel.


“Setakat ini, kira-kira 10 roket jarak sederhana sudah disasarkan ke arah kawasan Tel Aviv dan kawasan Baitulmaqdis. Kebanyakannya ialah roket 200mm yang dibuat di Gaza. Perisik Israel percaya hanya sejumlah kecil roket jarak sederhana masih ada dalam simpanan pejuang Palestin,” katanya.


Ketua Pengawal Revolusi Iran, Jeneral Mohammad Ali Jafari, menyangkal dakwaan bahawa negaranya membekalkan peluru berpandu Fajr 5 ke Gaza, tetapi tidak menafikan berkongsi teknologi. Ini bermakna, peluru berpandu seumpama itu boleh dihasilkan dengan cepat di wilayah itu.


Sepanjang konfrontasi itu, sayap bersenjata Hamas, Briged Ezzedine al-Qassam berkata, mereka menembak 1,573 roket ke selatan Israel, termasuk satu yang dinamakan M75, roket buatan tempatan yang mampu menjejaki sasaran sekurang-kurangnya sejauh 75 kilometer.


“Tidak ada peluru berpandu jarak jauh yang diseludup ke Gaza. Roket M75 yang mengena Gush Etzion (selatan Baitulmaqdis), bukan peluru berpandu Iran. Ia adalah roket buatan Hamas. Meskipun Mesir berjaya menutup terowong untuk menghalang penyeludupan senjata, kami masih mampu menghasilkan roket sendiri,” kata Abu Saada. - AFP

4 didakwa bunuh suami diplomat AS

MANILA: Polis Filipina semalam berkata, mereka telah mendakwa empat lelaki kerana menikam suami diplomat Amerika Syarikat hingga mati dalam satu pergaduhan di luar satu kawasan eksklusif di sini.

Bapa kepada tiga anak itu sedang berjalan ketika ternampak pengawal keselamatan memeriksa kad identiti suspek yang berada dalam satu kenderaan utiliti sukan mewah, kata polis.
Ketua Polis Manila, Superintendan Kanan, Manuel Lukban berkata, mangsa ikut sama bercakap dengan suspek yang tidak dibenarkan masuk kerana tidak mempunyai pas untuk kawasan itu, menyebabkan mereka bertengkar dan akhirnya bergaduh.

“Keempat-empat lelaki itu mahu beredar apabila mangsa mengetuk cermin tingkap. Suspek kemudian turun dari kereta dan memukul lalu menikam mangsa di belakang dan dibahu,” katanya.


Lukban berkata, mangsa berbangsa Amerika Syarikat itu mati di hospital.

Penyerang cuba melarikan diri tetapi pengawal keselamatan segera memberitahu polis berdekatan dan berjaya menangkap mereka.

Sebilah pisau ala tentera dirampas dari penyerang.

Lukban berkata, semua suspek, tiga ahli perniagaan dan seorang pelajar universiti, berusia dalam 20-an dan mereka didakwa atas tuduhan membunuh.

Kedutaan AS di Manila mengesahkan kejadian itu dalam satu kenyataan ringkas.

“Pihak kedutaan mengutuk serangan ganas ini. Mangsa adalah suami tersayang kepada staf kedutaan dan bapa kepada tiga anak,” kata jurucakap kedutaan, Tina Malone dalam kenyataan.

Kenyataan itu tidak mendedahkan nama mangsa dan butiran lanjut.

Jurucakap Jabatan Hal Ehwal Luar, Raul Hernandez berkata, pembunuhan itu adalah “kejadian terpencil” dan tidak disasarkan secara khusus kepada sesiapa. - MT

Polis Thailand gagal 3 cubaan seludup dadah bernilai RM30 juta

BANGKOK: Polis berkata, mereka menahan beberapa suspek dalam tiga kes dan merampas dadah bernilai 300 juta baht (RM30 juta) sejak tiga hari lalu.

Timbalan Ketua Pejabat Lembaga Kawalan Narkotik Mejar Jeneral Surapol Tuanthong mengumumkan tangkapan itu dalam sidang media, semalam.
Katanya, seorang lelaki yang ditahan bersama satu juta butir pil methamphetamine (syabu) merupakan seorang anggota kumpulan dadah yang beroperasi di Penjara Klong Prem.

Polis sudah lama memantau aktiviti Warawut Chai-anich, 25, dan mereka memberkas suspek selepas menerima maklumat boleh dipercayai yang dia cuba menghantar dadah dari wilayah Ratchaburi ke Bangkok.


Dalam kes kedua pula, seorang warga Iran ditahan bersama 1,300 gram cecair methamphetamine di dalam botol wain kosong. Cecair itu boleh digunakan untuk membuat dua kilogram syabu.


Penahanan Mahmood Pacchawadee, 56, adalah hasil usahasama dengan Pengurusan Penguatkuasaan Dadah Amerika Syarikat (DEA) berpangkalan di Thailand.

Thuanthong berkata, DEA menasihatkan polis untuk memantau pergerakan suspek, iaitu seorang anggota kumpulan dadah Iran.

Dalam kes ketiga pula seorang wanita Thailand, Saithan Sae Lim, 39, ditahan bersama tiga kilogram syabu ketika tiba dari luar negara di Lapangan Terbang Suvarnabhumi. - BP

Bom ditemui di bawah kereta wartawan

ISLAMABAD: Sebutir bom semalam ditemui di bawah kereta seorang wartawan ternama Pakistan yang diancam Taliban ekoran liputannya mengenai pelajar sekolah yang ditembak kumpulan itu.

Bahan letupan seberat setengah kilogram itu ditemui di bawah kenderaan wartawan kanan stesen televisyen Geo News, Hamid Mir ketika diparkir di kediamannya di Islamabad. Skuad pemusnah bom dihubungi memusnahkan bom itu.


“Saya diberitahu bahawa beberapa hari lalu nama saya disebut dalam surat ditulis kepada Menteri Dalam Negeri yang mengandungi ancaman,” kata Hamid kepada wartawan. Kerajaan menawarkan ganjaran 50 juta rupee (RM1.5 juta) untuk maklumat mengenai mereka yang bertanggungjawab meletakkan bom itu, kata Menteri Dalam Negeri, Rehman Malik kepada wartawan. Taliban di Pakistan mengancam untuk menyerang Hamid dan wartawan lain ekoran liputan mereka mengenai insiden tembakan terhadap remaja, Malala Yousufzai pada Oktober lalu. - Reuters

Rezeki pari gergasi

BESAR...Jamal duduk di atas pari 200kg yang ditangkapnya, semalam.
BESAR...Jamal duduk di atas pari 200kg yang ditangkapnya, semalam.
MUKAH: Jeti perahu tambang di tebingan Mukah, di sini, menjadi tumpuan orang ramai yang ingin menyaksikan seekor ikan pari gergasi seberat kira-kira 200 kilogram yang ditangkap seorang nelayan, semalam.
Lebih menarik perhatian, pari ditangkap Jamal Saini, 38, nelayan dari Kampung Litong itu dikatakan kudung kerana tidak mempunyai ekor.
Menurut Jamal, dia keluar ke laut bersendirian kira-kira jam 6 pagi menggunakan enjin sangkut 30 kuasa kuda dan mula memasang pukat tidak jauh dari pantai Kampung Penipah, di sini.

“Kira-kira jam 8 pagi, saya terkejut apabila mendapati pukat tiba-tiba disentap sesuatu objek besar menyebabkan bot saya nyaris tenggelam kerana dimasuki air.

“Saya gunakan pukat untuk menangkap udang dan pada mulanya saya menyangka mungkin ikan yu yang masuk ke dalam pukat,” katanya.

Isteri stereng, suami brek

KASIH ISTERI...Asmah membantu suaminya, Rajab keluar dari kereta.
KASIH ISTERI...Asmah membantu suaminya, Rajab keluar dari kereta.
KULAIJAYA: Satu kereta dua pemandu. Ia memang cara pemanduan membahayakan, namun itu yang terpaksa dilakukan sepasang suami isteri setiap hari untuk mencari rezeki berikutan masalah kesihatan dialami seorang daripada mereka.
Sejak Jun lalu, Rajab Awang, 64, yang diserang penyakit angin ahmar akan bekerjasama dengan isterinya, Asmah Ghazali, 52, untuk memandu Perodua Kancil milik mereka sejauh lima kilometer dari rumah di Desa Idaman, Senai, dekat sini, ke kilang tempat isterinya bekerja.
Disebabkan bahagian pinggang ke atas Rajab termasuk kedua-dua tangannya tidak mampu berfungsi, dia menggunakan kaki untuk menekan pedal minyak, brek dan klac kereta transmisi manual itu.

Pada masa sama, isterinya yang juga pengawal keselamatan kilang batu-bata duduk di bahagian penumpang hadapan untuk mengawal stereng dan gear kereta.


“Kami terpaksa berbuat demikian kerana saya tidak tahu memandu kereta dan kami tidak cukup duit untuk membayar tambang teksi setiap hari,” katanya.

TUAN GURAU LEMBU HABAQ BUAT QUNUT MASUK NERAKA & UMNO SAHAJA BUAT QUNUT PKR DAK.Mari kita lihat apa pula kata Tuan Guru Ulama Alim sebenar antaranya Syeikh Imam Nawawi dlm Al-Majmu' Syarh Al Muhazzab jilid 3 m/s 492 cetakan Dar Al Fikri:
"Dan adalah merupakan SUNNAH pada solat subuh untuk melakukan Qunut ketika rakaat kedua".
Kemudian pada perenggan akhir m/s 504 Imam Nawawi menyebut: "
 Dan telah dijadikan hujjah oleh ashab kami (sunatnya berqunut subuh) berdasarkan HADITH Anas bin Malik 'bahawasanya Nabi Muhammad melakukan Qunut sebulan mendoakan keatas mereka kemudian meninggalkannya (meninggalkan doa ke atas mereka munafiq) manakala Qunut Subuh (qunut subuh biasa) Rasulullah tetap melakukannya sehinggalah baginda meninggal dunia' hadith ini adalah SOHIH diriwayatkan oleh ramai jemaah daripada kalangan huffaz hadith dan mereka mengsahihkan hadith ini dan diantara yang mensahihkan hadith ini adalah Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balkhiy dan Al-Hakim Abu Abdillah pada banyak tempat dalam kitab-kitabnya dan juga Imam Al-Baihaqi mensahihkannya serta Imam Ad-Dar Qutni dengan jalan periwayatan sanad-sanad yang pelbagai yang juga SOHIH ".

Imam Nawawi juga menyebut dalam ms 504:
" Mazhab Kami bahawa adalah mustahab/digalakkan qunut subuh samaada ketika waktu turun ujian ataupun tidak dan ini adalah pandangan RAMAI dari kalangan ulama Salaf dan juga ulama selepas meraka terlalu ramai yang memegang pandangan ini dan ini juga pandangan Saidina Abu Bakar As Siddiq, pandangan Saidina Umar bin Al-Khattab, Saidina Uthman bin 'Affan, Saidina Ali, Saidina Abdullah Bin 'Abbas, Al-Barra' bin 'Aazib semoga Allah meredhai mereka semua sepertimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad-sanad yang banyak yang SOHIH dan ini juga adalah merupakan pandangan para ulama para Tabi'ien dan juga pandangan ulama selepas mereka juga yang begitu ramai bilangannya dan ia juga mazhab Ibnu Abi Laila, AlHasan Bin Soleh dan Imam Malik dan Daud..."

Maka baca betul2 kenyataakan Imam Nawawi di atas dan nilaikan dengan kata-kata tok gurau bakal PM msia yang mendakwa Qunut Subuh adalah kufur terkeluar dari Islam.

*Nama Tok Gurau hanya khayalan semata-mata krn bercita teramat tinggi mahu jadi Agong anugerahkan dato2 kpd para kuncu2nya. he he
 

"Today the soil is under you; Tomorrow it may be over you. Pray before you are prayed upon." SubhanAllah...

Itu la... skrg baru hang tau... nanti pangkahlah lagi BN

Semalam pergi jemputan di kampung...
Bersembanglah pasal AES...
Tiba2 seorang guru mengadu...
G: Abg, saya dah kena 2 saman AES... RM600 pulak tu...
MK : Habis tu hang nak bayar?
G: Terpaksalah bayar... kalo tak nanti black-list...
MK: Jgn bayar dulu... pegi je mahkamah... PAS ada sediakan khidmat peguam percuma. Nanti aku bagi kat hang no hp nya...
G: Okay bang tp memang saya geram betul kali ni
MK: Itu la... skrg baru hang tau... nanti pangkahlah lagi BN
G: Sorry la bang... ini kali mesti tukar. Memang celaka BN ni.
 

Turki Tuding Israel Lakukan Pembersihan Etnik di Gaza Recep Tayyip Erdogan.

Turki Tuding Israel Lakukan Pembersihan Etnik di Gaza
Recep Tayyip Erdogan.


REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Perdana Menteri (PM) Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh Israel melakukan pembersihan etnik di Gaza dan mengatakan serangan udara negara Yahudi itu tidak bisa dianggap sebagai bela diri.

"Israel melakukan pembersihan etnik karena mengabaikan perdamaian di kawasan itu dan melanggar hukum internasional," kata Erdogan, selasa (20/11). "Israel menduduki wilayah Palestina tahap demi tahap."

Perdana menteri itu mengatakan serangan-serangan udara Israel terhadap Gaza tidak dapat dianggap untuk membela diri, menuduh negara-negara Barat membantu apa yang ia sebut "negara teroris" itu dengan mengizinkan aksi kekerasannya di Timur Tengah itu.

"Cepat atau lambat, Israel akan menerima balasan bagi darah warga yang tidak bersalah akibat serangannya itu," katanya.

Pernyataan Erdogan itu diucapkan setelah Israel menghentikan ancaman melakukan serangan darat untuk memungkinkan peluang perundingan gencatan senjata yang ditengahi Mesir mengakhiri aksi kekerasan lintas perbatsan yang telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan tiga warga Israel.

Dah tumbangkan Billboard kat tanah persendirian.tak cukop ngan tu.. guru2 kena pecat.seolah2 gaji guru tu duit saku najib!! wang rakyat jadi wang umno.. that it!! —

ISA ditarik balik di Bangkok
26 November 2012
BANGKOK - Kerajaan telah menarik balik penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) di beberapa bahagian ibu negara ini ketika keadaan keselamatan semakin pulih. 

Jurucakap kerajaan Tosaporn Sereerak berkata, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menandatangai perintah itu hari ini.

Mulanya, ISA dikuatkuasakan untuk sembilan hari bermula Khamis lepas di Pranakorn berikutan rancangan menganjurkan perhimpunan anti-kerajaan.

Kemudian di daerah-daerah Dusit dan Pomprabsattrupai, dekat Royal Plaza, berikutan keganasan dijangka berlaku semasa perhimpunan itu di sini, Sabtu lepas.

Perhimpunan anjuran Pitak Siam group, bagaimanapun, telah menarik kira-kira 20,000 penunjuk perasaan, jauh dari jumlah sejuta yang disasarkan.

Lapan puluh dua orang termasuk penunjuk perasaan, anggota polis dan seorang askar mengalami cedera kecil semasa perhimpunan itu.  

Penguatkuasaan ISA, antara lain, membolehkan kerahan askar bagi membantu polis mengawal keadaan keselamatan dan penguatkuasaan perintah berkurung. - Bernama

Pusat beli belah terbesar
26 November 2012
DUBAI - Dubai yang terkenal dengan projek pembinaan mega di negara itu, kelmarin, mengumumkan bahawa mereka akan membina pusat membeli-belah terbesar di dunia.

Projek pembinaan 'bandar baru dalam Dubai' tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Emiriyah Arab Bersatu (UAE), Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum.

Bagaimanapun, beliau tidak memaklumkan kos keseluruhan projek yang akan turut melibatkan kawasan penempatan baru.

Ia akan dibangunkan oleh syarikat tempatan yang pernah membina menara tertinggi di dunia, Burj Khalifa. - AFP

Remaja bertudung pertama
26 November 2012
Remaja bertudung pertama
Sumaiya (kiri) menjadi individu pertama bertudung di Parlimen, Britain. Foto: getwokingham.co.uk
LONDON - Sumaiya Karim, 16, melahirkan rasa bangga selepas menjadi individu pertama yang memakai tudung di Parlimen Britain, menurut akhbar The Times, kelmarin.

Menurut remaja dari Wokingham, barat London itu, beliau memakai tudung atas pilihannya sendiri memandangkan ia adalah sebahagian daripada perkara yang dituntut oleh Islam.

Sumaiya adalah seorang daripada Ahli Parlimen Belia yang dilantik untuk mewakili suara golongan mereka di kawasan masing-masing.

Sidang Dewan Rakyat tersebut turut membariskan Ahli Parlimen Belia yang berumur 11 hingga 18 tahun. - AFP

Kuala Lumpur disenaraikan kota raya membeli-belah ke-4 terbaik dunia
26 November 2012
KUALA LUMPUR - Kuala Lumpur disenaraikan sebagai kota raya membeli-belah ke-4 terbaik dunia oleh rangkaian berita global CNN, kata Menteri Pelancongan Datuk Seri Dr Ng Yen Yen.

Beliau berkata dalam kajian CNN menerusi '10 Top Best Shopping Cities in the Wolrd', kota raya New York menduduki tempat pertama diikuti Tokyo dan London.

Paris berada di tempat kelima, diikuti Hong Kong, Buenos Aires, Vienna, Dubai dan Madrid, katanya pada sidang akhbar di sini, hari ini.

"Penghakiman adalah berdasarkan empat kriteria, iaitu kemudahan bergerak, nilai untuk wang, kepelbagaian dan pengalaman.

"Kuala Lumpur meraih 30 mata daripada 40 mata keseluruhan: enam mata bagi kemudahan bergerak, 10 mata bagi nilai untuk wang, lapan mata untuk kepelbagaian dan 10 mata bagi pengalaman," tambah beliau.

New York meraih 35 mata, diikuti Tokyo (34) dan London (31).

Dr Ng berkata, Kuala Lumpur merupakan satu-satunya kota raya yang meraih 10 mata penuh dalam nilai untuk wang, sekali gus menunjukkan bahawa kepelbagai produk yang terdapat di bandar raya ini, mampu dimiliki dan harga berpatutan.

Pada awal bulan ini, Kuala Lumpur telah dinobatkan sebagai destinasi membeli-belah kedua terbaik di Asia Pasifik oleh Globe Shopper Index yang dicipta oleh 'Economist Inteligence Unit' yang merupakan sebahagian daripada kumpulan ahli ekonomi dan ditauliahkan oleh syarikat pelancongan membeli-belah, 'Blue Global' yang terletak di Switzerland.- Bernama

Ehud Barak umum bersara daripada politik Israel2012/11/26 - 17:54:33 PM
BAITULMAQDIS: Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak membuat kejutan terhadap sistem politik Israel apabila mengumumkan untuk mengundurkan diri daripada politik dan tidak akan bertanding pada pilihan raya umum Januari depan.

Barak yang juga bekas Perdana Menteri berkata, beliau bagaimanapun tetap kekal dalam jawatannya sekarang sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pengundian pada 22 Januari ini.
Beliau membuat pengumuman mengejut itu selepas tinjauan mendapati parti diwakilinya, Parti Kemerdekaan memperoleh momentum berikutan kempen ketenteraan di Semenanjung Gaza, baru-baru ini.

Katanya, beliau sudah memikirkan keputusan itu sejak beberapa minggu lalu dan mahu memperuntukkan lebih masa bersama keluarga. - AP