Saturday, May 26, 2012

Homoseks (hubungan seks antara lelaki dengan sesama lelaki) merupakan satu dosa yang besar

Perhatikan dengan Teliti, bagaimana hamparan bumi itu ditenggelamkan oleh Malaikat Jibril atas Perintah Allah melalui Kesannya.....

Dalam Islam, Homoseks (hubungan seks antara lelaki dengan sesama lelaki) merupakan satu dosa yang besar. Lebih besar pertimbangan zina antara lelaki dengan perempuan. Begitu pula dengan lesbian (zina antara wanita dengan sesama wanita).

Dalam Al Quran Allah melaknat Kaum Luth yang melakukan homoseks dan lesbian sehingga menyiksa mereka.
“Ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu
Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki (homosex), menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” 
~ Maksud dari Surah Al -'Ankabut Ayat 28-29 ~

Contoh Kaum2 Bijak yang Memperjuangkan Homoseks masa kini:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=312249585523295&set=a.158778360870419.40979.100002147688588&type=1&theater

No comments:

Post a Comment