Thursday, July 12, 2012

Saya takut kepada Allah

“ Saya takut kepada Allah. Saya tahu saya banyak buat perkara yang jahat dan salah yang kesemua itu melayakkan saya masuk neraka sahaja. Namun saya memohon keampunan daripada-Nya setiap hari...” 

- Mike Tyson
 —

No comments:

Post a Comment