Monday, July 22, 2013

Allahuakhbar..Allahuakbar.. Bertambah lagi jumlah saudara-saudara kita.

Alhamdulillah..Allahuakhbar..Allahuakhbar..Allahuakbar..
Bertambah lagi jumlah saudara-saudara kita..
Berikut adalah gambar seorang ketua suku kaum papua di Irianjaya,Indonesia yang telah memeluk agama Islam pada tahun 2011 dan keluar berdakwah bersama jemaah dakwah pada tahun 2012. Untuk melihat Video pengislaman suku kaum ini boleh lah kalian menonton nya di sini: http://www.youtube.com/watch?v=8H6vBBY26xg
 

No comments:

Post a Comment