Friday, November 9, 2012

Sebuah keluarga Yahudi yang telah memeluk Islam

Sebuah keluarga Yahudi yang telah memeluk Islam, Alhamdulillah (All Praise to Allah).
Sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al A'raaf ayat 178, maksudnya "Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah [dengan sebab keingkarannya], maka merekalah orang-orang yang merugi." 

No comments:

Post a Comment