Sunday, January 19, 2014

AQIDAH DEMOKRASI

8. AQIDAH DEMOKRASI


AQIDAH DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA IANYA ADALAH TERDIRI DARIPADA :

1. Uluhiyah Manusia – Manusia disembah oleh manusia kerana sebahagian daripada mereka mentaati dan mematuhi undang-undang yang dibuat oleh manusia;

2. Rububiyah Manusia – Manusia berkuasa dan memerintah ke atas manusia dan manusia membuat undang-undang untuk manusia;

3. Asmaul Husna Manusia – Pengakuan bahawa kerajaan manusia dan undang-undang manusia adalah sempurna;

4. Nafi dan Isbat – Menafikan kerajaan dan undang-undang Allah dan menerima kerajaan dan undang-undang manusia.


9. AQIDAH DEMOKRASI ADALAH KAFIR :

1. ULUHIYAH MANUSIA :

1. Ahli-ahli Parlimen dan Dun adalah TUHAN-TUHAN yang DISEMBAH oleh manusia kerana segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka itu adalah ditaati dan dipatuhi manusia.

Firman Allah: at-Taubah 31
Mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadikan pendita-pendita dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah dan (juga mereka memperTuhankan) al-Masih anak Maryam, padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya) melainkan Ia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.

Ayat al-Quran (Taubah 31) menghuraikan bahawa KETAATAN dan KEPATUHAN bererti MENYEMBAH.. Mentaati dan mematuhi undang-undang Allah bererti menyembah Allah manakala mentaati dan mematuhi undang-undang manusia ertinya menyembah manusia dan tidak menyembah Allah. Apabila kita mentaati dan mematuhi undang-undang Parlimen dan Dun, kita adalah para penyembah yang menyembah ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu sebagai Tuhan-tuhan kita. Sistem politik demokrasi Malaysia kita ini adalah sistem politik yang kafir kerana ia mewujudkan sistem manusia menyembah manusia. Orang-orang yang menyembah dan orang-orang yang disembah kesemuanya adalah orang-orang kafir.


2. RUBUBIYAH MANUSIA :

Ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah TUHAN-TUHAN atau BERHALA-BEWRHALA kerana :

1. Mereka adalah berdaulat, berkuasa, dan memerintah ke atas manusia;

2. Mereka adalah berhak dan berkuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia ;

3. Mereka adalah berhak, berkuasa dan berdaulat untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan mereka;

4. Mereka menjalan dan menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas manusia;

5. Mereka menghukum manusia dengan undang-undang manusia.


Ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah TUHAN-TUHAN atau BERHALA-BERHALA yang kafir. Orang-orang yang mengamalkan sistem politik demokrasi adalah orang-orang yang kafir kerana mereka melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia serta mereka menyerahkan kuasa kepada Tuhan-tuhan Manusia ini untuk membuat undang-undang dan untuk menguat kuasakannya ke atas manusia. Sistem politik demokrasi adalah syirik dan kafir kerana ia mewujudkan sistem manusia menjadi Tuhan-tuhan Manusia dan kerana manusia menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia.


3. ASMAUL HUSNA MANUSIA :

1. Ahli-ahli Parlimen dan Dun yang berkuasa dan memerintah ke atas manusia adalah Tuhan-tuhan Manusia yang sempurna;

2. Kerajaan demokrasi ciptaan manusia adalah kerajaan yang sempurna;

3. Undang-undang yang dibuat oleh Tuhan-tuhan Manusia adalah undang-undang yang sempurna;

4. Sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia dalam pemerintahan demokrasi adalah sistem yang sempurna;

5. Sistem manusia menyembah manusia dalam pemerintahan demokrasi adalah sistem yang sempurna;4. NAFI DAN ISBAT :

Demokrasi menafikan Allah sebagai Tuhan, Raja dan Pemerintah yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk :

1. Memiliki kedaulatan dan kekuasaan untuk memerintah manusia, sebalikya mengiktiraf ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia;

2. Membuat undang-undang, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk membuat undang-undang untuk seluruh umat manusia;

3. Menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas umat manusia, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas manusia;

4. Menghukum manusia dengan undang-undang Allah, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

5. Menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan Allah, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan mereka;

6. Disembah oleh manusia, sebaliknya mengiktiraf bahawa ahli-ahli Parliman dan Dun serta Raja-Raja Melayu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk disembah oleh manusia.;

No comments:

Post a Comment