Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Abdul Rahman Dahlan berkata, badan bebas itu perlu menjadikan Suruhanjaya Bebas Pencegahan Rasuah (ICAC) Hong Kong sebagai contoh ketika menjalankan sesuatu siasatan. 

Menurutnya, melalui peruntukan yang ditetapkan, jelas menyebut tidak boleh mana-mana pihak atau pegawai SPRM membocorkan rahsia sama ada orang yang menuduh mahupun pihak yang menyiasat.

“Saya pernah duduk dalam jawatankuasa SPRM selama lima tahun, di mana saya juga turut diajar untuk menghormati satu peruntukan dalam agenda mereka iaitu kerahsiaan kerana tugas suruhanjaya itu adalah untuk menyiasat mereka yang dikatakan rasuah.