Monday, July 8, 2013

Lahawla walaquwata illa billah!!!

Lahawla walaquwata illa billah!!! Saudara kita di Mesir sedang dibunuh oleh tentera mereka sendiri. Tentera yang menjadi penyokong taghut. Semoga Allah memusnahkan mereka-mereka yang memerangi Islam dibumi Mesir.

No comments:

Post a Comment