Tuesday, February 19, 2013

saya tidak pernah bertemu dengan mana-mana orang Islam sebelum saya memeluk Islam

"Saya ingin menegaskan bahawa saya tidak pernah bertemu dengan mana-mana orang Islam sebelum saya memeluk Islam..."

"Saya hanya membaca al-Quran dan menyedari bahawa tidak seorang pun yang sempurna. Islam adalah sempurna, dan jika kita meniru kelakuan Nabi (Sallallahu alaihi wa sallam), kita akan berjaya..."

- Yusuf Islam (Cat Steven)
 

No comments:

Post a Comment