Thursday, March 7, 2013

Kaum Musyrikin Syiah menyembah Kuburan

Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. (QS. Al-A'raf : 197)

Photo: Kaum Musyrikin Syiah lagi menyembah Kuburan

No comments:

Post a Comment