Thursday, January 24, 2013

syria

 Ini ialah Mohd Talal Roslan, penuntut perubatan "Syiah Hunter" adakah anda ingat dia?

Ya Allah Menerimanya Shahid dalam Anda Jannah.
Amin Amin Amin.

AlFatiha~

No comments:

Post a Comment