Friday, October 5, 2012

Satu lagi bom mortar yang tidak meletup di Hamidia

Satu lagi bom mortar yang tidak meletup di Hamidia - di Gereja Um al Znnar.. Diharap tiada siapa yang menyentuh dan ini boleh menyebabkan letupan.-Jkk UNK

No comments:

Post a Comment