Monday, July 9, 2012

"Barangsiapa meniru sesuatu kaum maka dia adalah sebahagian dari mereka"

BETAPA ALLAH SUDAH MENYEMPURNAKAN ISLAM. BETAPA ALLAH MEMBERIKAN PETUNJUK YANG KEBENARAN TETAP BERADA DI LANDASAN.

"Barangsiapa meniru sesuatu kaum maka dia adalah sebahagian dari mereka"

Rujuk: Direkodkan oleh Abu Daud, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a, Sunan Abu Daud, no: 4031, Ibn Hibban, no: 437 dalam Bulughul Maram, hadis ini sahih, Zaila’ie dalam Nusub ar-Rayah, 4/347, Haithami, Majmak Zawaid, 10/274, Fathul Bari, Al-Hafidz al-Asqalani, 6/166, 10/282 – darjat hadis: hasan, Al-Albani, Ghayatul Maram, no: 198, darjat hadis: Sahih.

No comments:

Post a Comment