Monday, May 6, 2013

Pasukan Panji Hitam telah datang untuk menghancurkan Singgasana kekafiran thaghut di muka bumi dengan Jihad Fisabilillah..!

No comments:

Post a Comment