Saturday, August 11, 2012

Allahuakhbar..!

Suatu hari pada masa akan datang, nama dan kehidupan para mujahidin di Syria akan disebut dalam buku-buku sejarah dan orang akan tahu perjuangan dan keberanian rakyat tanah Syam dan mereka akan merujuk kepada fakta sejarah ini yg bersangkut dengan hadis Nabi SAW yg menceritakan tentang negeri syam...

Allahuakhbar..!

No comments:

Post a Comment