Saturday, August 11, 2012

Kedasyatan Dajal ~ Bidang Ekonomi


Kalau saja saat ini, umat Islam mempunyai pemimpin sebenar-benarnya pemimpin, seperti Rasulullah saw, nescaya ekonomi menurut syariat Islam boleh di ketuai agar seluruh umat Islam melaksanakannya. Dan nescaya umat Islam akan mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dan sukar utuk ditembus oleh infiltrasi paham zionis, walau mereka bersekutu dengan kaum Dajal lain di muka bumi ini. Setiap pengusaha atau masyarakat mempunyai keterpanggilan untuk hanya menyimpan wang mereka di bank Islam. Melakukan sistern ekonomi dan perbankan dengan sistem yang ditetapkan secara halal menurut konvensyen syariat. Tentunya, bank Islam tersebut akan mengalami kecairan yang tinggi, dana tunai yang sihat, dan pada saatnya mampu mengalirkan kembali dana tabungan tersebut untuk membantu kaum muslimin. Rangkaian dunia perbankan Islam akan tersebar ke semua pelosok dan mengukuhkan asas ekonomi umat.Akan tetapi, jauh dari lubuk hati kita masing-masing, tentunya ada semacam pesimisme, selama umat Islam tidak berada dalam satu komando kepemimpnan umat yang berwibawa. Selama kepemimpinan dan jamaah belum dianggap sebagai keperluan kehidupan umat Islam, maka imbauan apa pun akan tetap kalah bersaing dengan hingar bingarnya sistem zionis yang secara duniawi sangat memikat manusia. Maka, Rasulullah saw menjawab bahawa umat yang banyak, tetapi berkualiti buih. Kita telah kehilangan daya inovasi dan lebih senang menari dengan iringan muzik kaum kafir yang tidak pernah mengenal lelah ingin mengadu domba sesama umat Islam.


Zakat, Infaq, dan Sedekah

Kalau saja umat Islam mempunyai "imam" yang mampu mengomandokan agar beberapa bahagian dari pendapatan umat Islam dikeluarkan untuk dizakatkan, diinfakkan, dan disedekahkan kepada mereka yang memerlukannya (kaum dhuafa) nescaya tidak akan ada lagi cadangan yang beredar atau surat-surat edaran yang meminta sumbangan , tidak akan ada lagi para saudara kita yang mengulur-ulurkan tangan diiringi pembesar suara di pinggir jalan untuk bayaran pembinaan masjid baru. Kerana pengurusan dana dizakatkan, diinfakkan, dan disedekahkan umat dilakukan dengan profesional dengan satu imamah, tentunya.Pembangunan masjid dinilai oleh satu pasukan. Apakah diperlukan membina masjid baru sedangkan di sebelahnya ada masjid yang sepi dari jamaah. Bagaimana nisbah populasi, dari manakah dana, dan lain-lain. Kerana kita tidak mempunyai imamah maka umat Islam mencicit seperti anak ayam kehilangan induknya yang bergerak di lapangan terbuka tanpa perlindungan dari mata tajam helang rajawali yang siap menerkamnya. Bagaimana membuat satu fatwa atau gerakan dakwah agar dapat meramaikan masjid. Memakmurkannya dengan solat berjemaah adalah sama besar pahalanya dengan membina masjid. Apalah artinya masjid dibina di setiap RT atau RW, tetapi sepi dari orang-orang yang meramaikannya dengan solat fardu berjamaah.


Membelanjakan wang

Kita tidak ingin berdebat soal perbezaan bahawa ibadah seseorang tidak akan diterima selama empat puluh hari apabila di dala perutnya ada makanan haram, tetapi kiranya harus direnungkan bagaimana dan kepada siapa kita harus membelanjakan wang ini.Dengan ekonomi global yang kita hadapi saat ini, berapa banyak syarikat asing menanamkan modalnya di negara yang majoriti penduduknya umat Islam. Mereka melakukan kerja sama (joint venture) dengan pembahagian keuntungan yang lebih besar profitnya kepada para pelabur dan pemilik royalti. Misalnya, sistem komposisi sahamnya adalah 80:20, di mana 80 peratus untuk pemilik modal majoriti dan pemilik royalti, dan 20 peratus untuk pemodal dalam negeri. Maka sudah dapat kita ketahui berapa bilion ringgit mengalir ke para pemodal asing tersebut, lalu dibawanya keuntungan tersebut ke negeri asalnya. Wang yang kita belanjakan ternyata membantu pembangunan usaha mereka, kerana majoriti keuntungannya dinikmati di negara asalnya yang notabene merupakan sebahagian dari rangkaian zionis. Dan mereka tidak mendapatkan kewajipan berzakat, sehingga mustahil mereka menyisihkan keuntungan syarikat dalam bentuk zakat.


Keberpihakan Kepada Islam

Bagaimana mungkin ajaran dan syiar Islam akan merebak dan menjadi kuat, sedangkan umat Islam sendiri tidak mempunyai keberpihakan terhadap ajaran Islam secara kaffah (keseluruhan). Untuk itu, harus ada semacam reformasi besar di kalangan para pemimpin Isram untuk melepaskan segala egonya dan membiarkan dirinya hanya dipandu oleh semangat Islam dalam sebuah gerak langkah yang indah, iaitu persatuan umat (Ittihadul ummah).

Semua persoalan dan kehidupan umat dapat kita kembalikan kepada program (manhaj) yang sesuai dengan syariat-Nya, kerana umat dapat dengan jelas dan mudah pula ke mana mereka harus "mengadukan" nasib dirinya. Hebat lembaga-lembaga Islam yang ada saat ini seharusnya berada dalam satu payung para pemimpin ahli (ahlul hal walaqdi) yang berhimpun penuh integriti dan kredibiliti untuk menjadi pengawal umat.

Akan tetapi, rasa skeptis seakan menerpa diri kita. Mungkinkah kita mempunyai cukup keberanian untuk menyatakan diri berhimpun dalam satu "dewan imamah"? Duduk di dalam dewan tersebut para ulama, tokoh, dan cendekiawan yang 24 jam memikirkan nasib umat Islam?

Nurani berbisik dari lubuk hati, benarlah apa yang disabdakan Rasulullah saw. bahawa umat Islam yang banyak ini bagaikan semangkok makanan yang diperebutkan kaum Dajal yang kelaparan, kerana umat dilanda penyakit wahan (terlalu cinta dengan dunia)

No comments:

Post a Comment