Saturday, August 11, 2012

Kedasyatan Dajal ~ Hancurnya Persatuan

Persatuan umat Islam dalam bentuk Ittihadul-ummah atau kuatnya persatuan dan kesatuan suatu bangsa adalah musuh utama kaum zionis.Mereka tidak pernah membiarkan umat atau suatu bangsa bersatu, kecuali itu hanya sebagai bahan perimbangan kekuatan semata-mata. Beberapa bangsa dibiarkannya untuk stabil dan bersatu sepanjang dapat mereka kawalan demi kepentingan mereka. Kerana dalam gerakan konspirasinya, kaum zionis menganggap pemimpin yang baik adalah yang mampu mencipta konflik, mampu membuat musuh, tetapi semuanya itu harus dalam kerangka besar perancangannya sehingga tetap terkontrol.Memang benar bahawasanya umat Islam bukanlah pemalas. Mereka sama-sama bekerja, tetapi sayangnya tidak pernah mahu bekerja sama. Satu sama lain asyik dengan kepentingan atau urusannya sendiri. Menutup sekat dari nilai penting persatuan dan persaudaraan yang hanya sebatas pemanis retorika belaka. Jiwanya rapuh diterpa kecintaan yang sangat mendalam terhadap dunia, terperangkap dalam rangkaian yang telah dipersiapkan kaum Dajal.Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya: "Akan datang suatu saat, anda akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain yang bagaikan orang-orang yang kelaparan merebutkan makanan dalam mangkuk. Para sahabat bertanya, 'Apakah kerana jumlah kami waktu itu sedikit?' Beliau menjawab, 'Tidak, bahkan jumlah kamu banyak sekali, tetapi bagaikan buih dan kalian ditimpa penyakit wahan.' Mereka bertanya, 'Apa yang dimaksudkan penyakit wahan, ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Kamu sangat cinta kepada dunia dan takut mati' ... "(HR Abu Daud).

Dengan hadis tersebut, seharusnya kita merasa tergerak bahawa gerakan kaum Dajal itu sudah mengambil kira pula kualiti umat Islam yang saat ini mulai kehilangan nilai, berat high, dan hidup hanya bagaikan gunungan buih, sehingga dengan sangat mudahnya Dajal dan para pengikutnya merambah dan merombak seluruh sistem kehidupan umat Islam seperti yang disebutkan dalam surah al-Baqarah: 120. Sehingga, pelbagai cara harus dilakukan agar umat Islam tidak sempat menjadi kuat dan menepuk dada sebagai satu bentuk negara yang baik. Pokoknya, tidak ada satu "lubang" pun yang luput dari pengawasan mereka. Dia pelihara benih-benih konflik agar pada waktu yang tepat dapat menjadi bahan akseleratif kekacauan yang menjadi sarana baginya, iaitu agar orang-orang yang dalam keadaan kacau (chaos) dan kekecewaan itu datang menyembah kepadanya.

Cita-cita Dajal membina satu dunia baru yang global, iaitu: satu pemerintahan, satu agama; satu kewarganegaraan, dan satu sistem ekonomi merupakan falsafah baru bagi para pengikutnya, kaum zionis. Mereka akan menghapuskan segala bentuk kebangsaan dan nasionalisme serta agama-agama yang ada.

Dengan terang-terangan, mereka membuat gerakan unitarian-universalist dan menentang dengan sengit kekuatan gereja Katolik. Mereka menyebut dirinya sebagai anti-Kristus. Salah satu target mereka adalah menghancurkan kekuatan Kepausan yang menguasai dunia melalui gereja Katoliknya. Sejarah masa lalu serta terusirnya kaum Yahudi dan terbunuhnya Jaques de Molay merupakan satu cita-cita untuk membalas dendam. Maka dicarilah berbagai justifikasi (pengesahan undang-undang sepihak) diantaranya dengan membuat tafsir-tafsir Bible yang disesuaikan dengan kepentingan gerakan konspirasi mereka.

Dengan sangat cantiknya mereka menafsirkan peristiwa Menara Babil, di mana pada saat itu seluruh manusia berbahasa satu, berbangsa satu, dan mempunyai tujuan yang satu. Sebab itu adalah cita-cita yang sangat suci bila mereka mengembalikan kedudukan Menara Babil tersebut, agar manusia mencapai kesejahteraan yang sebenarnya. Mereka sangat anti terhadap agama yang dianggapnya sebagai racun. Kerana dengan dogma-dogmanya, ia telah membius manusia sehingga terpenjara dan tidak mempunyai kebebasan berfikir kecuali harus sesuai dengan agama mereka.

Generasi muda merupakan sasaran utama mereka, kerana sifat para pemuda yang sangat senang dengan pemikiran-pemikiran baru atau menunjukkan sikap yang berbeza dan anti-status quo. Di samping itu, pemikiran bebas (free-thinking) akan menjadikan satu mode pemberontakan terselubung untuk menghadapi sistem pemikiran yang diperkenalkan agama sebagai status quo dan membunuh kreativiti. Dajal dan para pengikutnya seakan-akan berteriak:

"Bebaskan dirimu dari segala 'penjara kuno' ini. Jadi kaum pembaharu. Lihatlah dunia semakin global. Janganlah terpuruk dalam tempat yang sempit. Lihatlah dunia, mengembaralah engkau sebagai manusia tidak. Jadilah seorang pembela demokrasi sebenar, melepaskan segala belenggu dari kezaliman dogma agama. Berpalinglah kepada syaitan kerana dia adalah 'bapa demokrasi' yang berani memprotes status quo dan mengambil risiko terusir dari syurga sebagai 'malaikat diturunkan' (the fallen angels). Lihatlah kenyataannya, agama tidak lain hanyalah racun dan sumber konflik belaka. "

Racun pemikirannya yang berdasarkan pada rasionalisme, mengarahkan "mata pedangnya" kepada seluruh bangsa. Tentu saja, dalam situasi yang stabil dan tenang, gerakan mereka menghadapi kesulitan kerana dipandu seluruh institusi untuk mengembangkan agama (dakwah). Oleh kerana itu, hanya dengan membina perpecahan diantara umat beragama maka dengan meminjam istilah Prof JS Malan iaitu, "Cita-cita 'era reformasi kemas' hanya boleh diwujudkan bila dogma-dogma agama konservatif sudah dapat dilumpuhkan."

Dalam beberapa dekad ini, kita menyaksikan satu panggung kehancuran suatu bangsa yang terkoyak dan berkeping-keping menjadi negara-negara kecil sehingga memudahkan kaum zionis melakukan kawalan. Negara Kesatuan Soviet dan Rusia yang selama ini menjadi pesaing keras harus dijadikan contoh utama kemenangan zionis. Selanjutnya, mereka hancurkan pula Yugoslavia dengan memelihara kaum fanatik Serbia untuk menjadi ujung tombak atau budak zionis menghancurkan etnik muslim di Bosnia dan Kosovo Albania. Mata pedang selanjutnya di arahkan pula ke timur jauh, iaitu Indonesia. Isu suku, agama, dan antara golongan (SARA) harus dipelihara agar bila-bila masa menjadi bom yang memporak-perandakan negara kesatuan Republik Indonesia yang notabene penduduknya majoriti umat Islam. Dalam rencana konspirasi mereka, tentu saja tidak akan lama lagi terjadi huru-hara pertentangan atau konffik agama, antara Islam dan Kristian, khususnya Kristian Protestan - khabar angin beredar bahawa beberapa pulau di Indonesia yang penduduknya majoriti Kristian Protestan boleh jadi target zionis - kerana didakwa Katolik sudah cukup mendapatkan lahan di TimorTimur. Hal ini sangat penting bagi terwujudnya cita-cita zionisme, iaitu memecah satu bangsa menjadi satu negara kecil, lalu mereka meniupkan kebebasan, kemandirian, dan sebagainya sebagai kamuflase. Bahkan, boleh jadi Indonesia akan diarahkan menjadi negara-negara kecil dalam bentuk persekutuan, atau bahkan terlepas sama sekali. Isu seperti ini akan terus merebak, dan umat Islam berkelompok-kelompok dengan memakai simbol-simbol baru.

Untuk memecah-belah persatuan harus ada motivator atau provokatornya. Untuk itu, kebebasan akhbar yang benar-benar tidak harus ditumbuhkan, sehingga media massa boleh menjadi pembawa mesej sesuai dengan fungsinya yang mempunyai daya mendampaki beritanya kepada umum sehingga membentuk pandangan. Media massa boleh memprovokasi suatu bangsa dan provokasinya bersifat legal kerana mereka berlindung di balik kebebasan akhbar.

Amerika sebagai "rajanya demokrasi" telah memperkenalkan satu bentuk kebebasan akhbar tersebut melalui jaminan berperlembagaan mengikut: kebebasan untuk bercakap (the freedom of speech); kebebasan untuk berekspresi (the freedom of expression), kebebasan untuk mendapatkan dan memberikan maklumat (the freedom of information) , sehingga masyarakat Amerika dan dunia Barat yang lain adalah masyarakat yang sangat informatif. Hidup dalam limpahan maklumat - harap diingat bahawa kecerdasan bangsa tersebut membolehkan untuk memilih maklumat sesuai dengan hati nuraninya. Akhbar yang kredibel dan profesional lebih banyak dibaca berbanding "akhbar kuning" - dalam dunia jurnalistik dikenali dengan yellow paper.

Untuk itu, kita hanya boleh berharap kepada insan pers Islam yang mempunyai integriti tinggi dan mernpunyai komitmen atau keberpihakan kepada umat Islam serta persatuan bangsa untuk membantu perjuangan mempertahankan persatuan. Selebihnya, umat Islam hanya menjadi pelanggan setia dari lembaga akhbar orang-orang kafir yang dikendalikan secara profesional, atau memilih "akhbar kuning" yang hanya mementingkan nilai-nilai komersial berbanding keadilan dan moral bangsa dan agama.

Bagaikan tidak berdaya, umat Islam telah menjadi objek dan pengguna setia terhadap akhbar kaum kafir. Setiap saat, tayangan CNN, CNBS, ABC, dan sekian banyak lagi rangkaian maklumat "memasuki" rumah-rumah umat Islam melalui parabola tanpa mampu menolaknya. Kita tidak lagi menonton televisyen, tetapi televisyen menonton kita. Emosi dan keinginan kita disaksikan, dianalisis, kemudian dijadikan bahan untuk membuat kemasan iklan dan berita yang dapat memasuki saraf kita dan tanpa kita sedari.

Cara berfikir dan cara berbudaya kita sudah sangat berbeza sama sekali dengan apa yang selama ini kita yakini. Benturan budaya dan pemikiran terus berlangsung, tanpa sedikit pun ada keinginan untuk membalas dengan kuantiti dan kualiti yang sama. Bila kita mengharapkan keadilan dunia akhbar antarabangsa untuk membuat keseimbangan beritanya, tentulah yang demikian itu hanyalah sebuah utopia belaka. Hal itu kerana seluruh rangkaian media telah mereka kuasai dan jadikan alat zionisme. Dengan kata lain, kita semua sedang berada dalam satu "ombak budaya" yang berada dalam kedudukan pasif. Kita hanya menjadi satu "noktah kecil" yang menjadi objek dari teleskop dunia. Seluruh gerak kehidupan kita bagaikan telanjang di hadapan mata Lucifer tuhannya para zionis, yang dengan tajam mengawasi seluruh bangsa di dunia.

Walaupun dalam kaitan ini ajakan untuk menyebarkan idea persatuan umat dan seruan itu bagaikan percikan air hujan di tengah padang pasir, tetapi sekurang-kurangnya dapat menjadi catatan generasi yang akan datang bahawa masih ada seorang makhluk hamba Allah yang merindukan wujudnya persatuan dan Jami'atul-muslimin. Kita yakin hanya inilah kunci kemenangan umat Islam di muka bumi, sebagaimana Allah memberikan kuncinya, iaitu bersatu dan berpihak pada parti Allah (hizbullah). Selama umat Islam tetap membanggakan dirinya dengan golongan, mazhab, dan kelompoknya, selama itu pula pertolongan Allah tidak pernah akan datang. Hal ini merupakan aksioma Ilahiyah yang seharusnya dapat difahami dan diyakini oleh para pemimpin umat. Bila umat Islam berpecah menjadi kelompok-kelompok, kekalahanlah yang akan kita terima.

No comments:

Post a Comment