Saturday, August 11, 2012

Kedasyatan Dajal ~ Cabaran golongan DajalAllah SWT telah memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an bahawa seluruh umat Islam, bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat beragama lain, harus mewaspadai pengaruh kaum Dajal yang akan menjadikan masyarakat dan bangsa Indonesia tercerai-berai agar memudahkan mereka menyebarkan "racun-racun" ideologinya.Dalam suasana kita sedang mengusahakan pelaksaan program reformasi (islah), serta usaha untuk membuat berbagai pembaikan dan menghancurkan segala yang rosak (f'asad) dan yang merosakkan (Ifsad), jangan sampai ada pihak-pihak yang mengatas-namakan reformasi, padahal di lubuk hati mereka sedang mempersiapkan sebuah rencana besar untuk mempersiapkan kehancuran kaum beragama, sebagaimana disinyalir Al-Qur'an: "Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'janganlah membuat kerosakan di muka bumi.' Mereka berkata, 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan pembaikan.' Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerosakan, tetapi mereka tidak sedar. " (Al-Baqarah :11-12).
Reformasi bukanlah usaha bermusim, bukan pula sekadar "mode busana", tetapi merupakan sebahagian daripada misi dan visi setiap peribadi muslim dan bangsa Indonesia. Sebagaimana kita memahami makna upaya jihad untuk mengubah diri dari kegelapan menuju cahaya (minadz dzulumaati ilan-nuur). Sebab itu, reformasi merupakan sebuah usaha yang berterusan, sebuah kesinambungan, dan dia tidak pernah akan berhenti, walaupun para pejuangnya telah mati. Manusia boleh mati, lembaga dan parti-parti boleh bubar, tetapi cita-cita dan usaha islah atau reformasi tidak pernah mengenal erti berhenti apalagi mati.Dalam kaitan itu, janganlah terlalu terpaku, seakan-akan bahawa Dajal itu hanya melulu dibuat oleh tangan kaum zionis. Ketahuilah bahawa siapa pun boleh menjadi pengikut dan menjadi anggota masyarakat Dajal, selama dia tidak lagi berpihak kepada kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah. Masyarakat Dajal adalah masyarakat yang telah kufur dan selalu berusaha melaksanakan program kafirisasi dalam segala bidang. Pokoknya, siapa pun boleh menjadi masyarakat Dajal, selama mereka melepaskan tali persaudaraan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Selama mereka melepaskan segala ikatan moral dan etika yang telah lahir dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang panjang, sejak benih-benih negara moden ditanamkan oleh gerakan kebangkitan nasional yang pertama yang dipelopori oleh kaum Syarikat Dagang Indonesia, HOS Tjokroaminoto pada tahun 1911, lalu dilanjutkan oleh Budi Oetomo pada tahun 1920.


Sebab itu, generasi demi generasi harus selalu menunjukkan sikap keberpihakannya kepada persatuan, persaudaraan di atas landasan cinta. Ke mana-mana kita pergi, cinta adalah bahasa yang universal. Dia adalah bahasanya umat beragama, bahasanya suku, dan bangsa-bangsa di muka bumi. Cinta bermaksud semangat jiwa untuk saling menghargai, saling menolong, dan saling memberikan cahaya. Semangat ini harus menjadi asas utama bangsa Indonesia. Terlebih dalam menghadapi abad baru yang penuh dengan keterbukaan, benturan budaya dan ideologi, serta cara berfikir yang semakin global. Dalam cinta itulah, kita semua bergantung, tanpa cinta bangsa Indonesia akan terpuruk dalam kepingan-kepingan derita yang teramat panjang dan menjadi "budak" dari Amerika Syarikat sebagai sentralnya gerakan zionis yang memang selalu ingin menunjukkan kedigdayaannya di muka bumi ini.Dalam masa yang dekat, ideologi Dajal akan akan merasuki seluruh denyut kehidupan. Dia akan bermula dengan cara berfikir, yang disebut dengan istilah berfikir bebas (free-thinking), melepaskan segala rujukan dan dasar pijakan dari agama. Menurut orang-orang yang berfikir bebas ini, selama masih merujuk kepada agama sebagai dasar hujahnya, maka belumlah tidak. Merujuk kepada agama bererti masih diperbudak dan masih dalam perangkap kezaliman pemikiran. "Bebaskan pikiranmu dari segala ikatan, barulah engkau dapat merasakan kebebasan itu sendiri," demikianlah, seakan-akan moto berfikir mereka, yang sekaligus akan menjadi cabaran baru bagi kaum agamawan. Berfikir tidak bererti benar-benar bebas dari segala spekulasi, segala-galanya harus bersifat empiris. Bagaimana mungkin kita percaya dengan syurga dan neraka, sedangkan tidak ada satu pun peristiwa empiris yang memberitakan kebenarannya.


Lepaskan dirimu dari segala ikatan dogma. Lihatlah kenyataan, berpadulah dalam realiti, bukan dalam khayal dan impian. Kami ingin memberikan satu contoh untuk kalian wahai kaum agamawan. Tanpa merujuk pada satu ayat pun; kita akan merasakan bahawa "kemanusiaan" adalah bahasa yang universal. Ini lebih logik, lebih membumi, dan menyentuh realiti yang sebenarnya. Selama manusia masih merujuk pada agama, maka konflik tidak pernah akan lindap di muka bumi ini. Lihatlah sejarah, berapa banyak sumber konflik, bermula dari keyakinan dogma-dogma agama yang memenjarakan kebebasan berfikir dan tidak berperikemanusiaan.


Dunia telah menjadi satu laman global, tidak mungkin lagi ada isolasi atau sekat-sekat kehidupan manusia atas dasar agama, bangsa, atau budaya. Di muka bumi ini sudah menjadi hukum alam (sunnatullah) bahawa yang kuat itulah yang akan menang. Aksioma survival for the fittest (siapa yang kuat, dia yang akan berlangsung, ed.) Akan berlaku sepanjang zaman. Maka lepaskan segala fanatisme, nasionalisme, agama, dan kesukuan. Meleburlah menjadi satu "warga dunia" (planetary citizens), sertai satu pemerintahan global yang perkasa, ikatkan dirimu dalam satu budaya, satu agama, satu cita-cita, dan satu warna peradaban dunia yang baru novus ordo seclorum.


Lihatlah realiti. Berapa banyak manusia kelaparan di belahan bumi selatan Afrika, Asia, India, Bangladesh, dan negara-negara lain di luar Barat. Mereka tidak berdaya tanpa pertolongan kemanusiaan dari dunia Barat yang sekular, tanpa embel-embel agama. Mana-mana negara yang dengan fanatisme agamanya, ia mampu menghulurkan tangannya untuk membantu orang ramai, sebagaimana yang diajarkan oleh agama?


Janganlah melarikan diri dari kenyataan. Hukum alam telah membuktikan bahawa budaya yang kuat akan mengatasi budaya yang lemah. Tidak lama lagi, seluruh dunia akan mengikuti budaya kami, budaya zionis. Budaya yang paling unggul dan yang akan meninggikan darjat manusia di muka bumi ini. Inilah realiti yang tidak dapat dinafikan. Kami mempunyai teknologi, juga pengalaman dari sebuah peradaban yang telah lama berkembang, dan kini sedang berproses mencapai titik yang tidak pernah akan terbayangkan oleh peradaban manusia sebelumnya. Berhentilah bermimpi dengan segala omong kosong. Reguk dan nikmatilah dunia nyata. Negeri kami boleh tegak, sejahtera, dan berkembang bukan kerana dogma agama, tetapi kerana intelektual, undang-undang yang menjadi primadona kehidupan dan hak-hak asasi, di mana setiap orang dihargai sebagai manusia yang merdeka - inilah cita-cita Dajal beserta zionisnya


Inilah pula cita-cita para zionis dengan perkataannya, "Kami datang untuk melebarkan sayap budaya unggul kami, dan janganlah disyaki. Kami ingin mengangkat martabat manusia untuk menjadi manusia yang sebenarnya. Manusia yang bebas dan mengetahui hak asasinya sebagai manusia. Kami ingin melepaskan anda dari segala kezaliman gereja dan institusi agama apa pun yang tidak memberikan hak demokrasi dan kebebasan bagi manusia. Itulah sebabnya, demi hak dan martabat manusia, kami membuka pintu bagi kaum lesbian, homo seksual, dan intergender dan lain-lain. Mereka semua adalah manusia, dan kita harus memperlakukannya sebagaimana seharusnya manusia merdeka dan bebas. "

No comments:

Post a Comment