Friday, February 1, 2013

ha ha ha,berbahagialah,hutang dalam ilmu ekonomi adalah kekayaan,jadi semakin banyak hutang semakin banyak lah kekayaan itu

No comments:

Post a Comment