Thursday, October 18, 2012

Anak Panah yang menunjuk ke kiri menunjuk ke arah mimbar dan arah kiblat.Anak panah yang menunjuk ke kanan menunjuk ke arah kuburan.

Kita lihat orang-orang yang kelihatan di dalam gambar menghadapkan wajahnya ke kuburan dan membelakangi kiblat, nampaknya menghadap Kuburan lebih baik untuk beribadah dibanding menghadap kiblat.

Nabi sallalahu Alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah melaknat Kaum yahudi dan nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka menjadi masjid(tempat sholat)." (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

DARI KITAB SYIAH PULA:

Amirul Mukminin Ali bin Abi Tolib berkata: "Barangsiapa yang memperbarui (membangun,dll) kuburan maka dia telah keluar dari Islam." Kitab Biharul Anwar jilid 79 bab 12 : tentang adab-adab kuburan

Dari Abu Abdillah - Imam Ja'far Assodiq - berkata: "Jangan kalian membangun apa pun di atas kuburan dan menggambari atap bangunan, Sesungguhnya Nabi membenci hal itu." Kitab Tahzib jilid 1 halaman 46

Amirul Mu'minin berkata: "Rasulullah mengutusku ke Madinah dan bersabda: 'Hapuslah semua gambar dan ratakanlah semua kuburan yang ditinggikan maupun yang dibangun di atasnya dan bunuhlah semua anjing'". Kitab Al Kafi jilid 6 hal 528

*Sekiranya kitab rujukan besar Syiah pun tidak ditaati dan dituruti, maka apatah lagi perintah Allah dan RasulNya di dalam al-Quran dan al-Hadis!.
 

No comments:

Post a Comment