Thursday, October 18, 2012

ULAMA' SU'أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال فقيل ما هو يا رسول الله ؟ فقال علماء السوء .
Selain dari DAJJAL ada satu perkara yang sangat Aku bimbangkan lebih daripada DAJJAL ? Lalu ada orang bertanya : Apakah itu Wahai Rasulullah ? Nabi saw menjawab : Mereka ialah ULAMA' SU' yakni Ulama' Jahat ( Ulama' yang cinta Dunia ) ....H.R. Ahmad drpd Abu Zar r.a. dgn Sanad yg Jaid

No comments:

Post a Comment