Thursday, October 18, 2012

syiah


Wikipedia takkan masukkan sejarah sebenar bendera Iran, sebagaimana mereka memesongkan fakta tempat lahirnya Khomeini dan keturunannya, sebegitulah mereka akan memesongkan sejarah agama nenek moyangnya.

Kami akan dedahkan lagi hubungan bendera Iran dengan logo Sikh.

No comments:

Post a Comment