Thursday, October 18, 2012

SYIAH BERIMAN DENGAN LEBIH 9,000 HADIS PALSU DALAM "Al-KAFI""Al-Kafi" merupakan kitab Hadith tertinggi bagi pengikut Syiah yang diimani sama kedudukan kitab Sahih Bukhari bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ia ditulis oleh Imam hadis mereka, Muhammad bin Ya'aqub Al-Kulaini yang dilahirkan pada pertengahan kurun ke-3 hijrah di perkampungan Kulain, sejauh 38 kilometer dari bandar Ray yang terletak di sel
atan ibu negara Iran, Tehran. Meninggal dunia pada tahun 329 hijrah.

Telah bersepakat ulamak Sunni bahawa terdapat lebih 9,000 hadith palsu yang sengaja dimasukkan dalam kitab ini yang menjadi pegangan kepada golongan Syiah.

Jika Syiah masih berpegang kepada hadis-hadis palsu ini, maka mereka akan berterusan memerangi Sunni dan selamanya mereka tidak akan jujur untuk berpakat dengan Sunni.
 

No comments:

Post a Comment