Thursday, October 18, 2012

Bahaya bersahabat dengan SyiahSoalan: Saya seorang guru dan mempunyai seorang rakan sekerja daripada kalangan Rafidah, maka adakah boleh saya memberi salam kepadanya, bersalaman dengannya, dan duduk bersamanya?

Jawapan: Seorang insan wajib atasnya bercinta kerana ALLAH dan membenci kerana ALLAH, berwala' kerana ALLAH dan bermusuhan kerana ALLAH dan cinta dan benci kerana ALLAH itu adalah daripada seteguh-teguh ikatan Iman; ma
ka barangsiapa yang membenci Sahabat (r.hum) dan memerangi mereka maka wajib membencinya kerana ALLAH azza wa jalla dan tidak boleh duduk bersama dengannya dan bercampur dengannya kerana ini boleh memberi kesan.

[Fatwa oleh: Fadilatul 'Allamah al-Muhaddis Abdul Muhsin al-'Abbad (hf), Ulama Besar Madinah Munawwarah sekarang, Syarah Sunan Abu Daud, kaset no; 520].

Kata Syeikh Muhammad bin Abdul Latif Al Syaikh (rh):

Maksudnya: "dan adapun semata-mata memberi salam kepada Rafidah dan bersahabat dengan mereka dan bergaul dengan mereka beserta dengan iktiqad kufurnya mereka dan sesatnya mereka maka ini adalah bahaya yang sangat besar dan dosa yang sangat dan dosa yang tidak boleh dipersetujui, ditakuti pada pelakunya mati hatinya dan terbalik (kepada kesesatan)".
[Al-Durar al-Saniah, 8/451].

No comments:

Post a Comment